Tjänstemän i EU får rabatt på Viagra

NYHETER

LONDON

Det ljusnar för de EU-tjänstmän som har problem med sexlivet.

Nu får de rabatt på Viagra.

Ja, Viagran blir nästan gratis - men bara för dem som behöver. EU-byråkratin kommer att betala 85 procent av kostnaden.

Rabatten gäller sex piller i månaden. Vigrarabatten gäller samtliga anställda i ministerrådet, parlamentet och kommissionen.

Ett Viagra-piller beräknas kosta en hundralapp. Det innebär alltså att en tjänsteman betalar 15 kronor. Om den behövande tjänstemannen utnyttjar rabatten på de sex pillren i månaden betalar alltså EU-organisationen 510 kronor och tjänstemannen 90 konor.

Men det är inte så att alla som vill får ett recept - det krävs ett läkarintyg.

En talesman för EU som citeras i brittisk press säger att kraven är hårda.

- Man ska kunna visa att impotensen orsakats av svår sjukdom som till exempel diabetes.

Anställda inom EU-byråkratin betalar ofta låg skatt, hur låg beror bland annat på vilken tjänsteställning man har. EU-tjänstemän kan också handla billigare i särskilda butiker.

Leif Kasvi