Bush ökar trycket mot Irak

NYHETER

NEW YORK

George Bush skramlar för krig.

- Irak förblir ett fiendeland tills motsatsen är bevisad, säger presidenten.

Foto: GETTY IMAGES
USA :s president George Bush fortsätter att hota Irak.

George W Bush har konsulterat utländska allierade och kongressen i USA för att "skaffa förståelse" för sin inställning till president Saddam Hussein.

- Jag vill att folk till fullo ska förstå vår djupa oro för denne man, hans regim. Jag har ingen tidsplan men jag tror att det amerikanska folket förstår att massförstörelsevapen i händerna på ledare som Saddam Hussein är mycket farliga för oss och våra allierade, säger Bush.

Dissidentstöd

Men presidenten kan sakna stöd i kongressen.

- Så länge som Hussein uppför sig inom landets gränser ska vi inte anslå några attackmedel mot honom, säger majoritetsledaren Dick Armey (republikan liksom Bush) till CNN.

Armey menar att en oprovocerad attack skulle underminera internationellt stöd för Bushs huvudmål, som är att bli av med Hussein.

Irakiska dissidenter i USA stöder en attack.

- Ingen i Irak tror på Saddam Hussein, inte heller militären eller säkerhetsstyrkorna. De fruktar bara hans terrorapparat. Med USA:s hjälp kan terrorapparaten nedrustas, säger Sharif Ali bin Hussein i den konstitutionella monarkirörelsen enligt AP.

Fredrik Virtanen