SAS-plan tvingades nödlanda i Tyskland

Kaptenen utlöste syrgasmasker och begärde landning i Hamburg

NYHETER

Ett SAS-plan med 94 personer ombord tvingades på söndagen gå ner i Hamburg på väg från Köpenhamn.

Piloten valde att utlösa syrgasmaskerna och snabbt gå ner på lägre höjd innan man gjorde en prioriterad landning.

Det var flight SK 665, en Boeing 737-600 på väg från Stuttgart mot Köpenhamn, som plötsligt drabbades av tryckfall.

- Strax efter 15 fick piloten en indikation på att man hade tryckfall i kabinen, säger Ulf Thorné, presschef vid SAS.

Piloten valde då att omedelbart utlösa alla syrgasmasker och sedan snabbt gå ner på lägre höjd.

Sjönk drygt 7.000 meter

- Normalt flyger man på 10.000-11.000 meters höjd. Vid en sådan här indikation går man ner till cirka 3.000 meter.

Ombord fanns 89 passagerare plus besättningen på fem personer.

Kaptenen begärde sedan att få en så kallad prioriterad landning i Hamburg.

- När man får en sådan här indikation följer man ett visst antal åtgärder. Det är rutin, säger Ulf Thorné.

Passagerarna fick debriefing

- Vi fick förtur för landning och det fanns förstärkt beredskap på marken. Landningen gick helt normalt och passagerarna behövde inte sitta framåtlutade med skyddade huvuden.

Efteråt samlade kaptenen alla ombord, inklusive passagerarna, i ett rum på flygplatsen i Hamburg för att berätta vad som hänt och gå igenom allt, en så kallad debriefing.

Efter det bokades passagerarna om till andra plan för fortsatt färd mot Stuttgart.

- Nu gör vi en utredning av vad som hände och vad som utlöste indikationen om tryckfall, säger Ulf Thorné.

Caroline Olsson