Leijonborg försvarade arbetskraftsinvandring

NYHETER

Stockholm

Folkpartiledaren Lars Leijonborg försvarade sitt förslag om arbetskraftsinvandring då han på måndagsmorgonen frågades ut av Sveriges Radios Ekoredaktion inför valet:

- Självklart ska inte till exempel en bärplockare kunna komma hit och arbeta en kort tid och sedan leva kvar här på socialbidrag, sade han.

Leijonborg framhöll att den som får jobb i Sverige och kommer hit ska ha nästan alla sociala rättigheter - sjukförsäkring, sjukvård, rätt att vara med i facket och så vidare. Men om anställningen upphör och de inte får nytt jobb "faller hela grunden för deras vistelse här".

Han tillade att om de gifter sig med svenska medborgare skapas en ny situation där de har skäl att få stanna, även om de skulle vara arbetslösa.

Leijonborg hade svårare att svara på Inger Arenanders och Thomas Rambergs frågor om följderna då arbetsgivare utnyttjar arbetskraftsinvandrare som vet att han eller hon "kastas ut" vid arbetslöshet.

- I sådana lägen har facket en uppgift, och arbetsrätt ska ju gälla, svarade Leijonborg. Det finns ingen rätt att säga upp någon utan saklig grund.

A-kassa

Han försvarade också fp-förslaget om att den vanliga a-kassan ska upphöra efter en tids arbetslöshet och ersättas av en lägre ersättning. Socialbidraget ska också minska om man inte tar erbjudet jobb.

- Alla friska ska försörja sig själva. Bidragsberoende är något destruktivt för både samhället och individen. Tyvärr finns det en tillvänjningseffekt där individen anpassar sig till att leva på bidrag, sade han.

Leijonborg trodde att de fyra borgerliga skulle kunna enas om en familjepolitisk reform om de fick regeringsmakten - trots alla olikartade förslag från partierna. Det blir fråga om givande och tagande, men liksom vårdnadsbidraget 1994 ska det handla om både mer tid för barnen och jämställdhet.

Han förvånades över att kd-ledaren Alf Svensson på ett ultimativt sätt har sagt att folkpartiet måste vika sig i denna fråga.

Avskaffad fastighetsskatt

Fastighetsskatten hoppades Leijonborg kunna avskaffa cirka 2008. En sänkning kan dock genomföras ganska snabbt. Likaså en vårdgaranti redan om något år för alla sjukdomsdiagnoser.

Folkpartiledaren förvånade utfrågarna med att säga att det inte är så sannolikt att han blir statsminister i en eventuell ny regering. Han ville inte lyfta fram personliga egenskaper som gör honom lämplig för utgiften men kom fram till att han "skulle klara av det" med liberalismens hjälp.

På frågor om samarbetet med Skånes väl i Region Skåne under de senaste fyra åren sade Leijonborg att fp aldrig har förhandlat med detta parti för att få dess stöd i sakfrågor. Väljarna röstade in partiet i fullmäktige och företrädarna har valt att i allmänhet stöda de borgerliga.

Allmänt sett tyckte Leijonborg att man i stället för samverkan med främlingsfientliga partier ska överväga borgerligt samarbete med socialdemokraterna.

Han tog avstånd från USA:s planer på att angripa Irak för att få bort Saddam Hussein från makten:

- I dag skulle jag avråda. Saddam Hussein är ett oerhört hot, men ett angrepp vore ett militärt vågspel på mycket hög risknivå, sade han.

TT