Snart kan det vara slutmobbat på svenska skolor

Norsk forskare har lösningen på problemet

NYHETER

Den första nationella konferensen om mobbning och kränkande behandling i skolan pågår nu i Örebro.

Med på konferensen är Dan Olweus som är den främste experten på området. En man som kan ha en lösning på mobbningsproblemen i den svenska skolan.

Dan Olweus är en världsauktoritet inom mobbningsforskningen. Han är verksam vid universitet i Bergen, Norge, och har jobbat med mobbningsfrågor i tre decennier.

Han har utformat en modell för att lösa mobbningsproblem. En modell har i flera år använts i en nationell norsk satsning mot mobbning i skolan. Två uppföljningar vid skolor som använt hans modell visar att mobbningen minskat med upp till 70 procent.

Dan Olweus är kritisk till hur vi i Sverige hanterar problemet med mobbning i skolan.

- Mitt intryck är att man i Sverige till stor del bortser från den forskningsbaserade kunskapen om bekämpning av mobbning, säger han till Svenska Dagbladet.

Kritisk till svensk hantering av mobbning

Dan Olweus tycker inte att skolborgarrådet Jan Björklunds förslag om att man ska kunna tvångsförflyttamobbaren är bra.

- Helst ska man inte flytta på någon, säger han.

Skolborgarrådet och även utbildningsministern Thomas Östros kommer att vara med under konferensen och kunna ta del av Olweus synpunkter.

Forskare och doktorander på området deltar i konferensen som pågår under måndagen och tisdagen i Örebro.

Syftet med den är att lyfta fram den kunskap som finns på området och utbyta och diskutera erfarenheter. Bland annat vill man belysa etniska och könsrelaterade trakasserier

Flickor mobbas av pojkar

Vid konferensen kommer Dan Olweus att presentera resultaten av ny forskning, där han koncentrerat sig på flickor.

Han har bland annat kommit fram till att flickor i dubbelt så stor utsträckning känner sig mobbade av pojkar än av flickor. Femtio procent av de mobbade flickorna uppger att de i huvudsak mobbas av pojkar. Bara 25 procent uppger att de mobbas av andra flickor.

Olweus program mot mobbning:

Programmet togs fram 1983 men har uppdaterats senare. Det innehåller tre nivåer:

Läs tidigare artiklar:

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM