Giftmoln hot mot Asiens befolkning

NYHETER

MALMÖ

Det kallas "asiatiska bruna molnet".

Det är upp till tre kilometer tjockt och består av föroreningar.

- I Indien dör varje år en halv miljon människor i onödan på grund av molnet, säger Henning Rodhe, professor i meteorologi.

Foto: REUTERS
Många har mask för att skydda sig.

Från Afghanistan i väster till Sri Lanka i öster ligger det bruna molnet som ett lock. Det hindrar solljuset från att komma igenom, minskar avdunstningen och stör vindmönstren.

- Föroreningarna består av partiklar från industrin, trafiken och alla de vedeldade hushållen, säger Henning Rodhe.

Han ingår i den grupp av 200 klimatforskare som på FN:s uppdrag studerar det bruna molnets effekt på miljön.

Påverkar klimatet

- Molnet motverkar växthuseffekten, det blir kallare, men också torrare.

Det bruna molnet misstänks vara förklaringen till att exempelvis bara halva Nepal drabbats av häftiga monsunregn i år.

I de sydvästra delarna av landet har det inte fallit en droppe regn.

Det är även stor risk för missväxt i södra Kina på grund av svår torka.

- Vår främsta oro är att molnet gör monsunregnen svagare. Det skulle få katastrofala följder. Människors hälsa och jordbruket påverkas, säger Henning Rodhe.

Effekten kan spridas

Det finns ingen risk att molnet förflyttar sig till Europa, men man kan enligt Henning Rodhe inte utesluta att förändrat klimat i Asien får effekter som sprider sig.

Enda sättet att komma till rätta med det bruna molnet är att minska utsläppen i världen - och det snabbt.

Per-Ola Ohlsson