Regeringen vill skärpa straffet för klotter

Misstänkta klottrare kan kroppsvisiteras – JO kritisk

NYHETER

Straffet för klotter fördubblas och polisen får rätt att kroppsvisitera misstänkta klottrare.

Det är innebörden i ett lagförslag som regeringen väntas presentera inom kort.

Det lagförslag som justitieminister Thomas Bodström väntas presentera under hösten innebär en rejäl skärpning av lagstiftningen.

- Jag tycker att det är en allvarlig utveckling att det ökat. Klottrandet kostar stora belopp, men det är också så att de här unga personerna sätter sig själva i enorma skulder som förstör deras liv när de får egna inkomster senare. Därför är det väldigt viktigt att stoppa det i tid - även för deras skull, säger justitieminster Thomas Bodström.

Maxstraffet för normalgraden av skadegörelse fördubblas från sex till tolv månades fängelse. Därmed blir det möjligt att häkta misstänkta brottslingar - något som kommer att leda till att klottermålen behandlas snabbare av rättsväsendet.

- Stockholms tingsrätt har beklagat sig över att det tar så lång tid att, upp till ett år, innan de här målen blir avgjorda, säger Viveka Lång på justitiedepartementet. I och med att åklagaren måste väcka åtal inom viss mot efter en häkting kommer hela processförfarandet att snabbas upp.

Förslaget innebär även att polisen ges rätt att kroppsvisitera misstänkta klottrare.

Redan försök till skadegörelse ska betraktas som ett brott, vilket innebär att polisen kan ingripa redan innan förstörelsen påbörjats. Idag kan polisen bara ingripa när klottrarna tas på bar gärning.

"Kränker integriteteten"

Förslaget har fått hård kritik, inte minst av justitieombudsmannen, JO, som bland annat kritiserat kroppsvisitationsförslaget för att det är integritetskränkande.

"Den föreslagna lagändringen lämnar utrymme för en betydande grad av godtycke vid tillämpningen, vilket självfallet inte är godtagbart ur rättsäkerhetssynpunkt", skrev JO i ett yttrande till departementspromemorian om åtgärder mot klotter.

- Det är självklart att en kroppsvisitation kan uppfattas som integritetskränkande. Men det väger över att ändå införa möjligheten, av två skäl: dels för att det är ett stort samhällsproblem, dels eftersom det är viktigt att de här unga förövarna stoppas i tid, säger justitieminister Thomas Bodström.

Lagförslaget kommer att presenteras under hösten och den nya lagen väntas träda i kraft under våren nästa år.

Läs mer om klotter

Fredrik Rundkvist