Styrelsen: Det här strider mot bolagets egna etiska regler

NYHETER

Aftonbladet har ställt tre frågor till ledamöterna i Vin & Sprits styrelse.

Claes Dahlbäck, 55, ordförande i Vin & Sprits styrelse samt Investor.

Varför stöder Vin & Sprit tidningen Penthouses tävling ”Pet of the year”?

Det är helt oacceptabelt, någon har trampat över här och gjort någonting som vi absolut inte tillstyrker. Helt oacceptabelt, och det har de fått reda på!

Ska Vin & Sprit sälja sprit med porr?

Absolut inte. Det är inte i enlighet med de värden vi står för.

Hur tänker styrelsen agera nu?

Vi kommer ta upp det på styrelsemötet snarast och se till att det inte upprepas.

Pär Nuder, 39, statssekreterare, regeringens representant i styrelsen.

Varför stöder Vin & Sprit tidningen Penthouses tävling ”Pet of the year”?

Jag utgår från att så inte är fallet eftersom detta strider mot bolagets egna etiska regler. Enligt vad jag förstått är det någon distributör som gjort detta.

Ska Vin & Sprit sälja sprit med porr?

Självfallet inte.

Hur tänker styrelsen agera nu?

Jag har av vd begärt att på nästa styrelsesammanträde få en redogörelse för Vin & Sprits marknadsföringsplaner utomlands.

Anders Björck, 57, (m) styrelseledamot och riksdagens vice talman.

Varför stöder Vin & Sprit tidningen Penthouses tävling ”Pet of the year”?

Jag vet inte. Det är inte Vin & Sprit utan det är ett agentföretag som gör det. Vi i styrelsen måste veta om det för att vi ska ha ett ansvar för det som skett.

Ska Vin & Sprit sälja sprit med porr?

Nej!

Hur tänker styrelsen agera nu?

Vi måste ge klara direktiv till våra agenter ute i världen att sånt här inte accepteras. Den som ändå gör sånt ska förlora sin distributionsrätt.

Jan Lundin, 56, arbetstagarrepresentant för Livs i styrelsen.

Varför stöder Vin & Sprit tidningen Penthouses tävling ”Pet of the year”?

Det kan jag faktiskt inte svara på. Det här är ingenting vi har diskuterat i styrelsen. Det kom som en överraskning för mig.

Ska Vin & Sprit sälja sprit med porr?

Absolut inte.

Hur tänker styrelsen agera nu?

Det vet jag inte men det här är naturligtvis inte bra. Det här strider mot Vin & Sprits policy och någonting måste ha gått fel.

Kurt Nilsson, 58, arbetstagarrepresentant för Sif i styrelsen.

Varför stöder Vin & Sprit tidningen Penthouses tävling ”Pet of the year”?

Detta är helt och hållet mot vår policy. Här handlar det om en distributör som satsat på eget initiativ.

Ska Vin & Sprit sälja sprit med porr?

Absolut inte.

Hur tänker styrelsen agera nu?

Vi får se till så att vi följer vår egen policy. Sånt här tycker vi verkligen inte om.

Egon Jacobsson, f d vd, numera vice ordförande i Vin & Sprits styrelse, och styrelseledamöterna Christina Liffner och Ebbe Loiborg avstod från att uttala sig. Arne Mårtensson, som befinner sig på utlandsresa, och riksdagsledamoten Anita Johansson (s) gick inte att nå.