"Beslutet är olämpligt"

NYHETER

Inger Segelström, ordförande för s-kvinnorna, är kritisk till beslutet att låta den polis som misshandlat sin sambo att jobba kvar.

Inger Segelström rasar mot Lövdéns beslut.

– Det är olämpligt att fatta ett sådant beslut. Oavsett vem som har fattat det, och det inkluderar även nuvarande ministrar, säger hon.

Din partikamrat Lars-Erik Lövdén var en av dem i Rikspolisstyrelsens ansvarsnämnd som lät ett yttre befäl som misshandlat sin sambo jobba kvar. Vad anser du om det?

– Beslutet är olämpligt. Han får fundera över varför han fattade det beslutet.

Lars-Erik Lövden menar att det beror på situationen.

– Det gör det inte. Det är olagligt att slå kvinnor i Sverige. Och det måste alla män acceptera.

– Män som slår säger alltid att de blir provocerade. Det är inget förmildrande. Det är förbjudet att slå kvinnor enligt vår lagstiftning, och vi kan inte tillåta att poliser gör det.

– Om det sprider sig att du som kvinna kan riskera att möta en polis som slagit sin fru, kommer de inte att anmäla av rädsla för att möta en ny man som slår.

S-kvinnorna kräver nu att alla politiker som sitter i politikernas styrelser ser över sina rutiner.

– De måste se om de särbehandlar poliser. Annars faller allt det arbete vi har gjort för att få kvinnor att lita på poliser.

Christina Larsson