Sekunder från räddning - dog

Ytbärgaren tappade taget - då föll kvinnan

1 av 4 | Foto: REUTERS
GRYM VERKLIGHET Två män vandrar genom ödeläggelsen i den lilla staden Grimma sydost om Leipzig i Tysklands östra delar. Myndigheterna hävdar att översvämningarna är de värsta i regionens historia.
NYHETER

BERLIN

Räddningen undan vattenmassorna blev den 76-åriga kvinnans död.

Strax innan hon skulle hissas ombord på en militärhelikopter föll hon 25 meter rakt ned i den rasande floden.

En man från helikoptern firades ned för att rädda den 76-åriga kvinnan i Freiwalde.

Hon hade gått upp på sin balkong för att undkomma vattenmassorna.

Räddningsmannen fäste en sele runt kvinnan.

När de två hissades upp till helikoptern upptäckte man att selen inte var riktigt fäst. Räddningsmannen försökte hålla fast kvinnan med båda benen. Men hon gled ur hans grepp.

- Teknikern ombord försökte också få tag i kvinnan. Men även han misslyckades, säger överstelöjtnant Ludger Terbrüggen vid Bundeswehr i Münster.

- I den panik som uppstod rutschade hon ut ur selen. En kedja olyckliga omständigheter orsakade dödsolyckan.

Den 76-åriga kvinnan föll 25 meter innan hon landade i floden. Hon hittades efter kort tid och drogs upp i en båt. Men hon hade ådragit sig alltför allvarliga skador och avled på sjukhus ett par timmar senare.

Tolv har dödats

I går kväll uppgav tyska myndigheter att totalt tolv människor dödats i vattenmassorna i landet.

Mer än 20 000 människor har tvingats lämna sina hem i Dresden sedan floden Elbes vattennivå ligger kvar på fem meter över normala nivåer.

- Allt är förstört och täckt av gyttja, säger Ludmilla Palmtag till AP.

Hon fick återse sitt hus i går efter att ha blivit evakuerad med båt i tisdags.

Räddningsarbetare har förberett ytterligare 10 000 människor i området på att de kan komma att evakueras.

Många gamla byggnader har förstörts i centrala Dresden, som fick stora delar av sin gamla stadskärna sönderbombad under andra världskriget.

Förbundskanslern Gerhard Schröder utlovade i går 3,7 miljarder kronor till drabbade områden, men befarar att katastrofhjälpen kan komma att kosta mer än så.

Donationskampanj

Schröder, som ställt in en valresa i dag för att följa utvecklingen i översvämningskatastrofen, berättade även att en donationskampanj ska inledas till hjälp för de drabbade.

Sammanlagt har mer än 90 människor dött i vattenmassorna i de drabbade länderna.

Asbjörn Svarstad