Så skulle Sverige drabbas av regnet

En översvämning som i Prag skulle sätta Göteborg under ytan

1 av 4
Göteborgsoperan Det nybyggda operahuset ligger precis vid kajen i Göteborg och skulle drabbas värst vid en översvämmning. Ungefär halva byggnaden ligger under ytan vid en jämförelse. Bilderna är manipulerade.
NYHETER

Strandlinjen går mitt på Avenyn. Göteborgsoperan är en egen liten ö i havet.

Så skulle vattenmassorna i Mellaneuropa de senaste dagarna drabba Sveriges andra största stad.

- Området runt Göta älv är känsligt för översvämningar och jordras. Men sådana mängder vatten som vi ser i Prag får vi aldrig här hemma, säger Tomas Bornestaf på Lantmäteriet.

Donau steg 5 meter

På bara några dagar har floderna Moldau, Donau och Elbe stigit mer än fem meter över sina normala nivåer. I stora delar av Mellaneuropa kämpar människor för att rädda liv och kulturskatter.

Aftonbladet har gjort tankeexperimentet att utsätta de tre största svenska städerna för samma mäng vatten som Tjeckiens huvudstad Prag fått ta emot:

Hela centrala Göteborg hamnar under vatten när Göta älv svämmar över. Delar av Stora Badhusgatan och Kvarnbergsgatan sticker upp som öar. Det 32 meter höga nya operahuset är helt kringgärdat av vatten.

Stora delar av Malmö hamnar under vatten. Kallbadhuset, byggt helt i trä, lossnar från sina pålar och flyter i väg. Öresundsbron är som högst 70 meter och klarar sig bra. Men brofästet ligger farligt nära vattenytan och bron är avstängd.

Inte sedan vikingatiden har vattennivån varit lika hög i Mälardalen. Det går att segla långt förbi Uppsala. I Stockholm sticker Stadshusets 106 meter höga torn upp över vattnet. Men Nobelfesten i Blå hallen blir en blöt tillställning.

Mälaren tar mycket

- I verkligheten skulle vattnet strömma ut åt olika håll. Särskilt i Stockholm finns hela Mälaren bakom som kan ta mycket vatten, säger Tomas Bornestaf.

Lantmäteriet är en av de myndigheter i Sverige som jobbar med krisberedskap för översvämningar. Men Tomas Bornestaf vill inte gärna jämföra svenska förhållanden med Mellaneuropa.

Som mest har svenska sjöar och älvar drabbats av översvämningar på 3-4 meter. Dessutom brukar det ta längre tid för vattennivåerna att stiga.

- I Arvika tog det dagar för vattnet att stiga några meter. I Prag har det periodvis varit fråga om timmar. Allt vatten forsar ner från bergen och hamnar i en enda flodfåra och pressas upp i städer och byar runt omkring, säger Tomas Bornestaf.

Katarina Sternudd