Tre av fyra lekplatser är farliga för barn

Hyresvärdar tar inte ansvar för barnens säkerhet

Foto: Mattias Carlsson
NYHETER

Tra av fyra lekplatser är farliga för barnen. Varje år skadas ca 12 000 barn i lekplatsolyckor.

Enligt Hyresgästföreningen uppfyller sex av tio hyresvärdar inte gällande standarder för lekplatssäkerhet.

Hyresgästföreningen har besiktigat 341 lekplatser och konstaterade brister i säkerheten på tre av fyra lekplatser. Varje år skadas ca 12 000 barn i lekplatsolyckor, betydligt fler än i trafiken. Det är allt från skrubbsår, frakturer, hjärnskakningar.

De allvarligaste säkerhetsriskerna är öppningar där barn kan fastna med huvudet, vinklar där barn kan fastna med till exempel en arm eller ett kapuschongsnöre, för lite fritt utrymme kring lekredskapen, främmande föremål i sanden, utstickande spikar eller trä som har gått sönder.

Hyresvärdar åtgärdar inte brister

Sex av tio hyresvärdar uppfyller inte gällande standarder för lekplatssäkerhet. Det visar en enkät bland 83 hyresfastighetsbolag som Hyresgästföreningen genomfört. Dessa privata och kommunala fastighetsbolag äger sammantaget 350 000 lägenheter eller en femtedel av landets hyreslägenheter.

- Vi tycker det är angeläget att nu få med värdarna i arbetet med att förbättra lekplatssäkerheten, så att de uppfyller lagstiftningen. En oroande tendens är att hyresvärdarna tar bort lekplatser i stället för att åtgärda säkerhetsriskerna. Det är ingen lösning. Boendemiljön utarmas och dessutom betalar hyresgästerna redan för att få disponera lekplatserna, säger Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen.

Bristerna i säkerheten på lekplatserna:

Läs tidigare artiklar:

Susanna Vidlund