”Det här är ett stort bekymmer”

Barnombudsmannen upprörs över säkerhetsbristerna på lekplatserna

NYHETER

Hyresgästföreningens uppgifter om att tre av fyra lekplatser kan vara farliga för barn att vistas på, upprör barnombudsmannen Lena Nyberg.

Hon är själv trebarnsmamma och vet hur det känns att oroa sig för sina barns säkerhet.

Foto: Magnus Sandberg
Lena Nyberg

- Det här är ett stort bekymmer. Det visar att vi inte prioriterar miljöer som barnen vistas i. Lekplatser ska vara säkra och kreativa, säger barnombudsmannen Lena Nyberg.

Hon har själv tre barn och har varit orolig för sina barns säkerhet på lekplatserna.

- Som förälder är man orolig och går och kollar själv att det verkar säkert. Men det borde man inte behöva göra. Lekplatserna borde vara säkra, säger hon.

Barns åsikter hörs inte

Barnens lekmiljö verkar inte vara en prioriterad fråga. Enligt Lena Nyberg bottnar problemet i flera saker.

Kanske tycker man kanske inte att barnens frågor är lika viktiga som vuxnas. Det kan också bero på okunskap, vi har inte samma kunskap om barnens miljö som vi har om vuxnas.

- Sedan höjer inte barnen sina röster som vuxna gör. Om något är farligt på arbetsplatsen säger vi ifrån direkt men barnen påtalar inte problemen på samma sätt, säger Lena Nyberg.

Susanna Vidlund