"Ålder är ingen sjukdom"

Partiledarveteranen Alf Svensson (kd) chattade med läsarna

NYHETER

Alf Svensson, 63, har varit partiledare för Kristdemokraterna sedan 1973.

- Den gamla furan måste falla innan de yngre syns, svarade han på läsarfrågan om hans starka ställning i partiet.

Här är hela chattet, ord för ord.

Jocke säger: Kommer ni se till att lärarlönerna höjs om ni får makten i Sverige? Jag har 5 års universitetsstudier bakom mig och tjänar 18000kr/mån som lärare. Är det rimligt?

Alf Svenson säger: Nej det är orimligt. Det är lätt att lova höjda löner för alla politiker under en valrörelse. Men jag är övertygad om att lärarlönerna måste höjas, annars kommer vi inte att ha kvalificerade lärare att tillgå.

Oskis säger: Hej Alf! Ett stort Grattis till Val debatten igår på tv4 du är Bäst? Vad vill kd göra för familjer som väljer att vara hemma med sina barn de första åren?

Alf Svenson säger: Vi vill ge dem ekonomiska möjligheter att vara det.

Kenth säger: Blev du lite skakis, när du såg att det var Jan Guillou som var den hemlige utfrågaren i TV4:s Valintervjun igår???

Alf Svenson säger: Nej, jag blev snopen. Jag gillar Guillou, för han tillhör det fåtal som står för sina åsikter, och med såna är det alltid intressant att utbyta åsikter.

skånepåg säger: vad skulle du göra först om du blev statsminister

Alf Svenson säger: Den första propositionen som måste läggas skulle vara inriktad på att förbättra näringslivsklimatet så att den ekonomiska tillväxten ökar, människor får arbete och samhället får resurser till vård skola och omsorg.

Hasse säger: Hur länge orkar du Affe ? Churchill var även han lite till åren så kanske du kan vara statsminister i bra många år

Alf Svenson säger: Inte enbart Churchill. Tänk på Conrad Adenauer, Västtysklans kanslern efter andra världskriget. Ålder är ingen sjukdom! Och erfarenhet är inte tungt att bära.

ung säger: Är det logiskt att rösta på kd om man inte tror på Gud ?

Alf Svenson säger: Ja. Ett politiskt parti får inte avkräva - och ska inte avkräva - en person dess trosuppfattning. Men ett politiskt parti ska redovisa vilken etik det står för.

nyregering! säger: Varför behöver Sverige en ny regering?

Alf Svenson säger: Därför att den nuvarande regeringen har - enligt min uppfattning - misslyckats på en rad områden. Framförallt har den ekonomiska tillväxten inte varit så hög som det svenska folket har att förvänta. Och för detta måste regeringen ta ett stort ansvar.

Kenth säger: Kommer vi att få höra lika mycket om Vård Skola Omsorg i denna valomgång eller vill du lyfta fram andra frågor?

Alf Svenson säger: Vård, skola och omsorg berör oerhört många människor. Den som är sjuk måste ju få sin situation prioriterad före den som är frisk. Och skolan betyder ofantligt mycket för eleverna men också för hela Sveriges framtid.

Abdi säger: Hej Alf. vad vill ni göra för invandrare som har skaffat högskolutbildning i Sverige men som har svårt att få jobb?

Alf Svenson säger: Invandrare som skaffat sig högskoleutbildning i Sverige ska självfallet konkurrera på samma villkor som alla andra, och får på inga villkor diskrimineras.

jonas säger: Varför vill kd införa fler tidsbegränsade anställningar och t ex dubbla provanställningstiden till 12 månader? Alla, ungdomar också, vill ju ha trygga tillsvidareanställningar?

Alf Svenson säger: Det förstår jag. Men vi tror att fler arbetsgivare skulle våga anställa flera om provanställningstiden förlängdes. Det skulle skapa större möjligheter att få ett fast jobb.

Jokez säger: Står inte kd bakom en ganska gammal och bakåtsträvande människosyn när ni är emot homoadoption och aborter?

Alf Svenson säger: Vi accepterar ju att kvinnan ytterst själv bestämmer om en abort ska utföras. Ingen önskar väl en abort. Men när en abort är nödvändig så är det ytterst kvinnan som bestämmer. När det gäller homoadoptioner så kan det väl inte kallas för bakåtsträvande att ha som ståndpunkt att ett barn har rätt till en mamma och en pappa? Det är inte vuxna som har rätt till barn - det är barn som har rätt till föräldrar.

virre säger: Jag bor sedan ett år tillbaka utomlands och använder Euro dagligen, det är väldigt bekvämt och man blir mera prismedveten när man reser till andra EU länder där Euro används. Vad anser ni om Euro och när kommer Sverige att gå med i EMU?

Alf Svenson säger: Vi ska ha folkomröstning om medlemskap i EMU. Jag tror att folkomröstningen kommer att äga rum någon gång under 2003. Jag hoppas att det blir ett ja och att Sverige kan därefter gå med så snabbt som möjligt.

Sofia säger: Jag är en förstagångsväljare...Vilka är de största argumenten för att jag ska rösta på kd i årets val?

Alf Svenson säger: Jag tycker att en förstagångsväljare ska informera sig om alla partiers principprogram, och fundera över vilket principprogram som står för de värderingar som man tror är bäst för en tryggare framtid. Kristdemokraterna har ett principprogram som - om det blir läst - kommer att attrahera många förstagångsväljare.

Jönköping säger: Vilka skulle du rösta på i ett Amerikanskt val, Demokraterna eller Republikanerna?

Alf Svenson säger: Det är en nästan hopplös fråga att svara på. Presidenten i USA har så stor makt att det avgörande skulle vara vem som vore presidentkandidat. I det senaste USA-valet hade jag röstat på Al Gore.

Ove säger: Är du inte orolig för hur det ska gå för KD när du en gång bestämmer dig för att hoppa av? Jag menar, ingen partiledare har väl haft en så stark ställning i sitt parti (såväl utåt som internt) på bra länge.

Alf Svenson säger: Det frågas ofta om kristdemokraterna har någon kronprinsessa eller kronprins. Ställ samma fråga till fp, c, v, m etc. Kristdemokraterna har flera synnerligen dugliga personer som kommer att klara att vara partiledare, tro mig! Men först måste den gamla furan komma undan för att de yngre ska bli synliga.

Lady säger: Så ni anser att det är bättre att ett barn inte har några föräldrar alls och lever på ett barnhem än att barnet får två föräldrar av samma kön?

Alf Svenson säger: Den frågan är orimlig. Mitt påstående handlar om att ett barn ska adopteras och då anser jag att barnet ska ha rätt till en mamma och en pappa - som alla andra barn. Socialstyrelsen, Rädda barnen, BRIS, BO, Adoptionscentrum - alla tycker samma sak.

Micke säger: Tycker du inte det är tråkigt att medias bevakning av kd har hamnat i fokus på homosexualitet?

Alf Svenson säger: Alla partiledare vill väl att bevakningen ska vara så bred som möjligt. Och jag tycker inte att medias bevakning enbart handlar om den frågan.

Peter säger: Hej Alf! Vilket parti i riksdagen har ni bäst samarbete med?

Alf Svenson säger: Vi har bra samarbete med moderaterna, folkpartiet och centerpartiet. Och ´jag vill inte rangordna.

joel säger: Inom sportspel så har Svenska Spel som bekant monopol i Sverige, varpå svenskarna spelar hos utländska bookmakers via internet, som erbjuder bättre fler spelmöjligheter. Kan du tänka dig att öppna upp den svenska spelmarknaden i framtiden och på så sätt låta utländska aktörer skatta i Sverige?

Alf Svenson säger: Jag vet nog för lite för att svara uttömmande, men jag tror det är angeläget att Svenska spel behålls i statens ägo. Alldeles för många fastnar i spelberoende. Och ju friare den marknaden är, desto större lär väl riskerna vara.

PAL säger: Vad vill kds göra för att förbättra vår miljö? Tex, hur rädda torsken, minska växthuseffekten?

Alf Svenson säger: Om vi börjar med torsken, så måste fångstredskapen vara av den karaktär att torsken har lekt åtminstone en gång, helt två, innan den så att säga fastnar i garnen. När det gäller växthuseffekten måste många åtgärder vidtas. Nyttjandet av fossila bränslen behöver dramatiskt minska.

torso säger: Vilken ministerpost vill du helst ha?

Alf Svenson säger: Alla partiledare vill helst bli statsminister.

Nenne Hokabo säger: Har kristna normer stort inflytande i Kristdemokraterna? Eller Är det mest namnet som finns kvar?

Alf Svenson säger: Inget parti har monopol på kristen etik, men kristdemokraterna har som målsättning att arbeta och formulera sin politik utifrån kristen etik.

Anders H säger: Vad tycker du om att Sverige har gått från plats nr 3 på välfärdslistan till nr 17? Vad gör (S) för fel? Är er politik bättre?

Alf Svenson säger: Naturligtvis tycker jag att vår politik är bättre. Det förstår du säkert. Socialdemokratin är till dels låst av Vänsterpartiet, till dels oförmöget att se vilka strukturförändringar som krävs för att svensk ekonomi ska blomstra. Näringslivet är loket som ska dra välfärdsvagnarna. Och loket måste få mer kraft. Det har nuvarande regeringen inte visat sig förstå.

test säger: Vad anser du om Folkpartiets förslag om språktest innan man kan få medborgarskap?

Alf Svenson

säger: Det är en självklarhet att invandrare ska lära sig svenska. Det gör man bäst på en arbetsplats. Jag tycker att debatten om språktest har fått orimliga proportioner. Det skulle säkert kunna ses som positivt för många invandrare att få avlägga ett prov och få bevisa sina språkkunskaper, men givetvis finns det invandrare som på grund av ålder eller en rad andra omständigheter inte kan avkrävas kunskaper i svenska språket för att få medborgarskap.

aftonbladet.se