- Jag tror inte man blir sjuk av att bada

Bengt, 45, och Johanna, 4, badade i Mälaren trots utsläppet

NYHETER

Avloppsvatten fortsatte att läcka ut från reningsverket i Mälarhöjden i går.

Men många fortsatte bada längs Stockholms stränder - trots miljöförvaltningens avrådan.

Foto: PERNILLA WAHLMAN
FÖRORENAT VATTEN Bengt och Johanna Hellman var några av dem som svalkade sig på Stockholms stränder trots att mellan 20 000 och 30 000 kubikmeter avloppsvatten rann ut i Mälaren.

Smedsuddsbadet i Stockholm var i går fullt av badande människor. En del hade inte sett miljöförvaltningens varningsskylt. Andra tog inte rekommendationen på allvar.

- Jag tror inte att man blir sjuk av att bada. Jag har sagt till min dotter att simma med stängd mun, säger Bengt Hellman, 45, som är här med sin dotter Johanna, 4.

Han tror inte att reningen på andra sidan Östersjön är så tillförlitlig.

- Och lite mer avloppsvatten gör nog varken till eller från.

Avloppsvatten från reningsverket i Mälarhöjden fortsatte i går att läcka ut i Mälaren. Först vid halv tre på eftermiddagen var felet åtgärdat. Då hade mellan 20 000 och 30 000 kubikmeter avloppsvatten hunnit rinna ut.

Risk för magsjuka

- Det låter mycket men om man tänker på hur stor Mälaren är så blir effekten inte så stor, säger miljöskyddsinspektör Anna Björkman.

Trots det avråder miljöförvaltningen från bad i vatten mellan Mälarhöjden och Slussen. De stränder som berörs är Mälarhusbadet, Smedsuddsbadet, Långholmsbadet, Lilla Essingen och Stora Essingen.

Den som badar där kan få i sig kolibakterier som orsakar magsjukdomar.

- Framför allt barn och husdjur kan drabbas. De får oftare kallsupar och det dåliga vattnet blir mer koncentrerat hos dem, säger Anna Björkman.

Miljöinspektionens avrådan gäller för ett par dagar framåt.

- Men efter helgen kommer vattnet att vara bra igen, säger Anna Björkman.

Dricksvattnet rent

Enligt Stockholm Vatten är risken för att dricksvattnet ska vara förorenat minimal.

- Stationen där dricksvattnet produceras ligger uppströms från avloppsutsläppet. Men för att vara riktigt säkra har vi tagit prover, säger Åke Jonsson, teknisk direktör.

Miljöförvaltningen tog prover på badvattnet i går. I dag kommer de första preliminära svaren. De fullständiga provresultaten kommer först på måndag.

Bakterier som kan finnas i Mälaren

Viktoria Martinsson