Trots lågkonjunkturen - dubbelt så bra resultat i år

NYHETER

Lågkonjunktur och tuff annonsmarknad.

Ändå visar Aftonbladet ett resultat på 92,6 miljoner för det första halvåret.

Det är mer än dubbelt så mycket som samma period 2001.

Det goda resultatet beror främst på den ökande upplagan.

Enligt Aftonbladets vd Rolv Ryssdal är det nästintill omöjligt att inte visa bra siffror med en sådan tidningsförsäljning.

Bra med annonser

- Hade vi inte visat bra vinst med den upplageframgång vi har hade vi gjort ett förbannat dåligt jobb, säger han.

Aftonbladet har dessutom lyckats bra på annonsmarknaden.

- Vi har ökat våra annonsintäkter när andra sett en kraftig tillbakagång, säger Rolv Ryssdal.

Den tredje förklaringen till rekordresultatet bottnar i att Aftonbladet tidigt fick kontroll över kostnaderna.

Problem i branschen

- Vi har försökt hålla en

ganska nykter inställning hela vägen. Därmed har vi sluppit ta till de krafttag som andra varit tvungna till.

Framgången är särskilt glädjande i ljuset av de problem tidningsbranschen har i dag.

Sparpaket och krisåtgärder har avlöst varandra på mängder av tidningar under våren.

- Även traditionellt vinstdrivande tidningar som Sydsvenskan och DN lägger enorma sparpaket. Mot den bakgrunden är Aftonbladets resultat jättebra, säger Rolv Ryssdal.

Råd med satsningar

Framtiden för Aftonbladet ser ljus ut även om det dröjer innan annonsmarknaden vänder.

- Nu har vi råd att göra de satsningar vi behöver. Det ger oss flexibilitet och arbetsro så att vi kan koncentrera oss på att hela tiden göra Aftonbladet bättre och bättre.

Rekordupplagan

Elisabeth Lindham