USA är världens värsta miljöbov

NYHETER

NEW YORK

Sverige är långt ifrån världens verkliga miljöbovar.

USA släpper ut tre gånger så mycket koldioxid - per invånare.

Foto: REUTERS
Bilkö i Los Angeles, USA - landet som släpper ut mest koldioxid.

1998 rangordnade Carbon dioxide information analysis centre 210 länders utsläpp av koldioxid.

Sverige kom först på 71:a plats med tio ton koldioxid-utsläpp per invånare och år. Toppade gjorde USA med 20 ton/inv, sedan kom Australien (17 ton/inv) och Kanada (15 ton/inv).

Det har blivit värre sedan dess.

Kalifornien i bräschen

USA står ensamt för en fjärdedel av världens växt-husgasutsläpp (5 558 miljoner ton, att jämföras med Sveriges cirka 135 ton), trots det hoppade USA av Kyotoprotokollet när Bush kom till makten.

Men miljöarbete pågår även i USA.

I miljöstaten Kalifornien införs en lag 2006-2009 som ska tvinga bilar att uppnå "maximalt möjlig minskning" av växthusgasutsläpp, trots kraftiga lobbykampanjer från bilindustrin. Kalifornien gick på 1960-talet i bräschen för avgasrening på bilar vilket följts världen över.

Kina en koldioxidbomb

Ändå är det en fjärt i universum jämfört med den koldioxidbomb som väntas brisera i Kina om landets ekonomiska utveckling fortsätter.

Redan år 2013 beräknas Kina släppa ut mer koldioxid än USA.

Fredrik Virtanen

ARTIKELN HANDLAR OM