De tio största miljöhoten

Aftonbladet kartlägger börsföretagen som släpper ut mest koldioxid i Sverige

NYHETER

Företaget Norsk Hydro släpper ut mer koldioxid än alla svenska personbilar. Det visar den granskning av miljöförorenande företag på den svenska börsen som Aftonbladet gjort.

Foto: Andreas Hillergren
Norsk Hydro släpper ut 14 000 000 ton koldioxid världen över.

Norsk Hydro, delägare till bland annat oljeraffinaderiet Scanraff i Lysekil, släppte i fjol ut 14 miljoner ton koldioxid.

De sammanlagda utsläppen från privatbilismen i Sverige var i fjol 12 miljoner ton.

Koldioxid är den gas i atmosfären som bidrar mest till växthuseffekten och klimatförändringarna på jorden.

Utsläpp: 36 milj ton

Aftonbladets granskning visar att de tio värsta svenska börsföretagen släpper ut 36 miljoner ton koldioxid.

Det motsvarar nästan två tredjedelar av Sveriges totala koldioxidutsläpp som år 2000 var 56 miljoner ton.

Växthuseffekten är som ett isolerande täcke runt jorden. Växthusgaser som koldioxid, metan och freoner hindrar värmen från att försvinna ut i rymden. Utan den normala växthuseffekten skulle det vara 30 grader kallare på jorden.

Men när andelen växthusgaser i atmosfären ökar stannar mer värme kvar och klimatet på jorden förändras.

Det som främst ökar mängden växthusgaser är förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas.

Landskapsförändringar som skövlingen av regnskogarna bidrar även till ökningen.

Multinationella företag

Uppgifterna om företagens utsläpp är hämtade från Folksams årliga miljöstudie och gäller 2001. Studien omfattar samtliga 300 företag på svenska börsen.

Flera av de företag som Aftonbladet i dag presenterar har verksamheter över hela världen - siffrorna gäller därför inte enbart Sverige.

Du bidrar också till växthuseffekten

Det är inte bara storföretagen som skitar ner.

Privatbilismen och de svenska hushållen bidrar också till växthuseffekten.

Katarina Sternudd, Carl Hjelm