Sveriges väder om 50 år: kaos

Forskare: Klimatet har aldrig förändrats så mycket som nu

Sverige om 50-100 år. Det blir mycket mer nederbörd i Norrland och västra Sverige jämfört. Ökningarna blir upp till 30 procent, vilket leder till översvämningar oftare än i dag. Kartorna visar beräknad årsmedeltemperatur om 50-100 år. Ökningen av medeltemperaturen i hela Sverige är 4,7 grader. Följden av uppvärmningen är att istäcket blir mindre på Östersjön under vintrarna. I södra Sverige snöar det ytterst sällan under vintern. Det mesta regnet faller under vintern i södra Sverige, somrarna blir torra.
NYHETER

I norr och väster regnar det ofta och översvämningar är vanliga.

I söder är somrarna heta med svår torka.

I hela landet är vintrarna mildare än idag.

Aftonbladet kan i dag publicera klimatkartor som visar hur Sveriges väder blir om 50-100 år.

Foto: BENGT KULÉN
HUSET PÅ VÄG ATT SPOLAS BORT Räddningstjänsten försöker rädda ett hus vid översvämningarna i Orust i början av augusti. En syn som kommer att bli allt vanligare i Sverige i framtiden. Klimatforskarna räknar med kraftiga regn och översvämningar i västra och norra Sverige.

Det svenska forskningsprojektet Swe-Clim har tagit fram klimatkartorna som publiceras här bredvid.

Swe-Clim är ett forskningsnätverk som på SMHI:s och Miljöstrategiska forskningsstiftelsens uppdrag ska beskriva hur vädret kommer att bli i Sverige 50-100 år fram i tiden.

Dramatisk förändring

Anledningen till de dramatiska klimatförändringarna är utsläppen av växt-husgaser, koldioxid, metan, lustgas och andra gaser.

Förändringarna som väntar är dramatiska.

- Aldrig tidigare under vår civilisation har klimatet förändrats så snabbt som det gör just nu, säger klimatforskaren Markku Rummukainen som leder arbetet inom Swe-Clim.

Syftet med forskningsprojektet är att beslutsfattare i god tid ska kunna planera för framtidens oväder och översvämningar.

Genom att studera dagens klimat och de förändringar som redan skett kan klimatforskarna se hur utvecklingen kommer att bli.

25-30 proc mer regn

För hela Europa kommer förändringarna innebära att de norra delarna får mycket mer regn än i dag, i de centrala delarna blir nederbörden som den är i dag medan Europas södra delar får ett torrare väder, speciellt sommartid.

I genomsnitt får de nordligaste delarna av Skandinavien 25-30 procent mer regn än idag.

- Vi har beräknat att detta oftare än idag kommer att leda till extremt stora flöden och översvämningar, säger Markku Rummukainen.

"Stora omställningar"

- Jordbruket, fisket och vattenkraftsindustrin kommer att tvingas göra stora omställningar för att anpassa sig till det nya klimatet. Vägar och samhällen måste byggas så att de inte blir sårbara för de nya väderförhållandena.

Thomas Gustafsson

ARTIKELN HANDLAR OM