S-förslag: Ändra turordningsreglerna

NYHETER

Slopa undantagen i turordningsreglerna.

Och satsa mer pengar på rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Det är två av punkterna i det program för minskad ohälsa som socialdemokraterna presenterade på fredagen.

- Sjukfrånvaron är ett slöseri med resurser, säger socialförsäkringsminister Ingela Thalén.

Foto: Peter Kjellerås
Ingela Thalén presenterade ett program mot ohälsan på fredagen.

På några år har antalet långtidssjukskrivna fördubblats. Yngre personer står för drygt hälften av ökningen. Och psykisk ohälsa har blivit en av de vanligaste diagnoserna.

Kostnaden för sjukskrivningar har ökat med 25 miljoner kronor per dag de senaste två åren.

- Den ökande ohälsan berör många människor och deras anhöriga. Sjukfrånvaron är ett slöseri med såväl mänskliga, sociala som ekonomiska resurser, säger socialförsäkringsminister Ingela Thalén i en kommentar till det program mot ohälsan som hon presenterade på fredagen.

Höjt aktivitetsstöd

Målet med det socialdemokratiska programmet är att halvera sjukfrånvaron fram på fem år.

Programmet innehåller ett antal punkter:

Undantagen i turordningsreglerna ska slopas för att på så sätt skapa ökad anställningstrygghet. Undantagsreglerna innebär att två personer får undantas från turordningsreglerna, allstå regeln om att den sist anställde är den som först får gå vid vid uppsägningar.

- Vi har varit emot de här undantagen hela tiden. Vi tycker att turordningsreglerna ska gälla rakt av, säger Therese Svanström, politiskt sakkunnig på socialdepartementet.

Försäkringskassorna ska få mer pengar, i första hand hundra miljoner kronor som bland annat ska satsas på mer personal på försäkringskassorna.

- Idag hinner de i praktiken bara betala ut sjukpenning, istället för ängna sig åt aktiv rehabilitering, säger Therese Svanström.

Höjt aktivitetsstöd för långtidssjukskrivna och arbetslösa.

De ekonomiska drivkrafterna för att få arbetsgivarna att förbättra villkoren för de anställda ska förtydligas.

I rapporten ”Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet” presenterade regeringens utredare tidigare i år Jan Rydh närmare 60 åtgärdsförslag och en handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. Bland annat föreslog han en förlängning av arbetsgivarens sjuklöneperiod.

Läs mer om stress

Fredrik Rundkvist