M rasar och fp ökar i Temoopinion

Bo Lundgren: Det är ett rörligt och osäkert läge i väljarkåren

NYHETER

STOCKHOLM

För första gången på nära tio år hamnar moderaterna under 20 procent i en Temoundersökning. Samtidigt har folkpartiet nått sin högsta nivå sedan 1998 med 6,8 procent, visar Temos augustienkät bland väljarna.

Foto: Lars Rosengren

Socialdemokraterna har med hjälp av vänsterns väljare stöd av 51,2 procent, säger Temo. Miljöpartiet, socialdemokraternas andra stödparti i brist på egen riksdagsmajoritet, skulle enligt undersökningen inte komma in i riksdagen alls.

Kristdemokraterna bryter sin flera månader långa nedgång i augusti och ökar med 1,7 procentenheter.

Så här fördelar sig väljarsympatierna i den senaste Temon, med förändringen sedan juli inom parentes: m 19,4 procent (-2,8), kd 10,2 (+1,7), fp 6,8 (+1,1), c 6,0 (-1), s 41,2 (+2,3), v 10,1 (+0,1), mp 3,9 (-0,5) och övriga partier 2,3 (-0,8).

Andelen som säger sig vara osäkra är 10,8 procent (+0,9).

Endast moderaternas nedgång är statistiskt säker. De andra partiernas förändringar är inte tillräckligt stora för att vara säkerställda.

Temo intervjuade 1 740 väljare 5-14 augusti.

"Det är en sporre att jobba ännu mer"

Bo Lundgren om opinionssiffrorna i webbradion

TT