Godsägare får jaga fridlyst hök

Antalet duvhökar halverat på tio år

1 av 2 | Foto: SVERIGES ORNOTOLOGISKA FÖRENING
levande byte Duvhökarna fångas med levande byte. Ibland stängs de in länge i små burar, utan tillräckligt med vatten.
NYHETER

Godsägare i Stockholms och Skåne län tillåts skjuta duvhökar.

Det är trots att stammen har halverats de senaste tio åren.

- Det här strider mot jaktlagstiftningen, säger Björn Welander, på Sveriges ornitologiska förening.

Nitton av Sveriges länsstyrelser har sagt nej till jakt på den alltmer sällsynta duvhöken. Men i Stockholm och Skåne är jakt fortfarande tillåten.

Anledningen är att flera gods i regionerna föder upp fasaner för kommersiell jakt. För att rädda fasanerna från duvhöken begär godsägarna att få skjuta av rovfågeln för att skydda den egna näringen.

Länsstyrelserna i Stockholm och Skåne har också gett godsägarna tillstånd att fånga in duvhökar för att transportera bort dem och släppa ut dem i ett annat område.

- Sådana tillstånd missbrukas lätt. I Skåne hittades en rovfågel som suttit inspärrad en längre tid i en alldeles för liten bur. Fågeln var misskött och hade fått alldeles för lite mat och vatten.

När duvhöken fångas lockas den till fällan med hjälp av ett levande byte, ofta duvor.

Bryter mot jaktlagen

Enligt Björn Welander strider beslutet mot jaktlagstiftningen. Inom kort kommer han därför att överklaga det till naturvårdsverket. Han kritiserar också länsstyrelsen i Stockholm och Skåne för att inte ha lyssnat på Sveriges ornitologiska förening utan helt gått efter jägarförbundets rekommendation.

Leif Dufwa, länsassessor i Stockholms län och aktiv jägare är en av dem som beviljat fångst på 89 duvhökar och jakt på 29 under knappt ett år.

- Duvhöksbeståndet är inte hotat i Stockholms län. Men vi har tagit åt oss av kritiken och minskat den tillåtna jakten med 40 procent. I stället tillåter vi att något fler fåglar flyttas.

Han håller med om att det kan vara svårt att kontrollera att flyttningen sköts på rätt sätt.

Carl Bonde på Hörningsholms slott driver ett fasaneri. Han är också den godsägare som får skjuta av flest duvhökar i Stockholms län. Förra året sköt han omkring 20 och i år har han beviljats en kvot på 15 stycken.

"Inte min sak att sköta"

- Vi göder duvhöken genom att ha fasaner på våra ägor. Därför är det inte så farligt om vi skjuter av några.

Varför flyttar du inte de duvhökar som stör din näring?

- Det är det inte min sak att sköta. Varför ska jag lägga pengar på det?

Viktoria Martinsson