Högutbildade datanördar riskerar att få autistiska barn

NYHETER

Högutbildade datanördar löper större risk att få autistiska barn. I högteknologins Silicon Valley har ett av 150 barn någon form av autism, visar en ny studie.

Risk för autism.

De senaste tio åren har antalet autistiska barn i amerikanska Silicon Valley nästan tredubblats. I universitetsstaden Cambridge i England har man sett samma tendenser.

Forskarna tror att förklaringen ligger i en gen som är typisk för datanördar, skriver engelska BBC. Personer som har den analytiska förmåga som krävs för att lyckas i databranschen kan bära på gener som ger autistiska barn, även om föräldrarna själva inte är autistiska.

- Man har sett att autistiska personer ofta har en god analytisk förmåga, säger Per Sparén, epidemiolog på Karolinska institutet.

Per Sparén vill inte dra för stora slutsatser av undersökningen. Men han utesluter inte att det finns ett samband.

- Det har visat sig att mammor med hög utbildning i större utsträckning får autistiska barn.

Anna-Maria Wiklund