S lovar satsa på idrotten, bostäder och minskning av sjukskrivningarna

NYHETER

1 000 miljoner nya kronor till idrotten.

Det är en av huvudpunkterna i socialdemokraternas valmanifest som presenteras i dag.

Pengarna tas från Svenska Spel och går direkt till idrottsklubbarna.

Foto: urban andersson
Satsar på ungdomar Jublande SSU:are hyllar Göran Persson efter tv-debatten i går kväll. I dag offentliggör socialdemokraterna sitt valmanifest och lovar en miljard för att stötta ungdomsverksamheten i landets idrottsklubbar.

Enligt vad Aftonbladet erfar intar barnen och ungdomarnas villkor en central plats i det valmanifest som socialdemokraterna lägger fram i eftermiddag.

Om inte partistyrelsen i sista ögonblick sätter krokben på Göran Persson kommer han bland annat att presentera en stor satsning på idrotten.

1 000 nya miljoner kronor ska, om socialdemokraterna vinner valet, gå till idrottsklubbarna under den kommande mandatperioden.

Satsar spelpengar

Detta läggs till de 500 miljonerna staten redan ger idrottsrörelsen varje år i anslag.

Pengarna tas från Svenska Spels vinster. Det statliga företaget betalar redan i dag nästan 600 miljoner till idrottsrörelsen varje år och får nu alltså betala ännu mer.

Den socialdemokratiska partiledningen ser satsningen som ett led i kampen att förbättra folkhälsan och hoppas bland annat att klubbarna ska kunna sänka de ofta höga avgifter föräldrarna tvingas betala för att deras barn ska kunna idrotta.

I satsningen ingår också att förskolor och skolor ska få mer personal och resurser till att bekämpa knarket.

Valmanifestet innehåller enligt vad Aftonbladet erfar inga stora, spektakulära reformer som exempelvis maxtaxan.

Nya studentbostäder

Men socialdemokraterna kommer att lägga fram bland annat följande målsättningar och förslag:

120 000 nya bostäder under mandatperioden. 30 000 om året, en ökning med 8 000 lägenheter om året jämfört med nu.

Byggmomsen på produktion av studentlägenheter och mindre hyreslägenheter sänks. 20 000 studentlägenheter ska byggas och det sätts press på universitet och kommuner. Om inte lägenheterna byggs blir det inga nya högskoleplatser.

Sjukskrivningarna ska halveras de kommande fem åren. Något som ska ske genom ökade resurser till försäkringskassan och stärkt rätt för den enskilde att kräva aktiva insatser för sin ohälsa.

Det finns även ett krav på intyg från ännu en läkare efter 60 dagars sjukskrivning och krav på arbetsgivarna att redovisa hur sjukfrånvaron ser ut på arbetsplatserna.

Sjuk- och föräldraförsäkringen höjs från 7,5 till 10 basbelopp. Upp till 6 300 mer i månaden, men bara för dem som redan har hög lön.

Studiebidraget för ungdomar mellan 16 och 18 år betalas ut i tio månader i stället för som i dag i nio. Kostnad: en miljard.

Dessutom kommer med all sannolikhet satsningar på den offentliga sektorn och på byggen av vägar och järnvägar.

Oisín Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM