Mobiltelefoni ökar risken för hjärntumör

"Vi har idag väldigt dåliga telefoner"

NYHETER

NMT-användare löper en större risk att drabbas av hjärntumör, visar en studie som genomförts av Arbetsmiljöinstitutet och Örebro universitetssjukhus. Studien är den största i sitt slag.

När det gäller GSM-telefoni är sambandet osäkrare, men forskarna manar ändå till försiktighet med dagens mobiltelefoner.

1 617 patienter med diagnosen hjärntumör har medverkat i studien. De har jämförts med en lika stor grupp personer utan hjärntumör. Forskarna fann en statistiskt säkerställd riskökning på 1,3 gånger för de som använt NMT-telefon. Över en tioårsperiod blir riskökningen 1,8 gånger.

När det gäller GSM är forskarna försiktiga med att uttala sig.

- Det finns en viss riskökning bland GSM-användarna, men vi tycker inte att vi kan säga att det är statistiskt säkerställt än, beroende på att de har använt det för kort tid, säger Lennart Hardell, professor på onkologen vid Örebro universitetssjukhus.

- Det finns ingen i studien som har använt GSM-telefon i mer än tio år. GSM-telefonerna strålar mindre, vilket skulle kunna innebära att eventuella symptom visar sig efter ännu längre tid än vad som gäller för NMT-mobilerna. Men man kan inte säga att GSM eller trådlösa bordstelefoner är riskfritt.

Framförallt pekar det här på att du bör idag vara aktsam när det gäller mobiltelefoner, och jag tycker att det här pekar på att du definitivt ska välja en telefon som har lågt SAR-värde, alltså strålning mot huden, säger Kjell Hansson Mild, professor vid Arbetslivsinstitutet.

- Vi har idag väldigt dåliga telefoner. Å andra sidan är vi som konsumenter heller inte tillräckligt duktiga på att fråga efter bra telefoner. När du sen ska använda telefonen en längre tid, då är det handsfree-utrustning som gäller. Du ska inte sätta upp radiosändaren mot huvudet på det sätt som vi har gjort, manar han.

Framförallt är risken förhöjd i tinningloben, på samma sida som man använder telefonen. Riskökningen är där 2,5 gånger. Den tumörtyp som hade högsta ökningen, 3,5 gånger, var tumör på hörselnerven.

När ska man som gammal NMT-användare bli orolig?

- Det som en del har rapporterat till oss är öronsusningar på den sida där man har använt en mobiltelefon. Öronsusningar i sig kan inte uteslutas att det är en effekt av mobiltelefonen, men det kan också vara ett första tecken på tumör på hörselnerven, säger Lennart Hardell.

- Det området är högre exponerat än andra områden i hjärnan. Får man öronsusningar bör man söka läkarhjälp.

Andra symptom för hjärntumör är ihållande huvudvärk, yrsel och ökad trötthet. Synfältsbortfall, talsvårigheter och förlamning kan också förekomma.

Är du själv orolig när du pratar i mobiltelefon?

- Jag använder det så ytterst sällan nu, och då använder jag alltid headset. Då blir man av med den värsta strålningen. Sen så försöker jag minska användningen så mycket som möjligt, säger Lennart Hardell.

Lotta Holmström