Moderaterna vill ha urinprov på 12-åringar

Nya hårda tag mot narkotika

NYHETER

STOCKHOLM.Urinprov på 12-åringar, livstidsfängelse för grovt narkotikabrott och kräkmedel mot langare.

  Det är några av förslagen i moderaternas handlingsplan mot narkotika.

  - Vi måste tala klarspråk, rejäla åtgärder måste vidtas omedelbart, sade moderatledaren Bo Lundgren vid en presskonferens på tisdagen.

  Trots ett utbrett missnöje och trots medborgarnas oro har socialdemokraterna vägrat att presentera konkreta förslag för hur narkotikan skall bekämpas, hävdar han.

  "Socialdemokraterna bär ett tung ansvar för narkotikans spridning i samhället", heter det i handlingsplanen.

Annan attityd

  - Urinprov på 12-åringar är inte något vi önskar, men det är nödvändigt, sade Lundgren.

  Det handlar om att stoppa rekryteringsvägarna in i narkotikamissbruket, enligt moderaterna. Testandet och missbruket av narkotika går ned i åldrarna och ökar.

  Det handlar om att upptäcka ungdomar som i dag har en annan attityd till knark än samhället, som ser det som en festdrog och som inte vill bli upptäckta. Det måste bli en plikt för skolan att informera föräldrar vid misstanke om missbruk. Undervisning om narkotikans verkningar ska påbörjas tidigare än i dag.

Höjt maxstraff

  Förutom livstidsstraff för grovt narkotikabrott vill m höja maxstraffet för ringa narkotikabrott från sex månader till ett år. Socialtjänst och polis ska ha laglig rätt att kontakta anhöriga till ungdomar i en ålder upp till 20 år. I dag går den gränsen vid 18 år.

  Polisen ska få rätt att använda kräksirap för att snabbare och effektivare komma åt langning och missbruk. För att stoppa knarket på fängelserna ska särskilda besöksrum med glasruta mellan intagen och besökare inrättas. Besökare ska kontrolleras med narkotikahundar.

  Därutöver vill moderaterna satsa 1,2 miljarder kronor mer än regeringen på kriminalvården och inrätta 300 fler poliser än regeringen per år. 2,2 miljarder kronor ska tillföras polisen och 40 miljoner kronor till tullen utöver regeringens anslag.

TT