Centern vill pröva löneskillnader i allmän domstol

NYHETER

STOCKHOLM.Låt allmänna domstolar pröva orättvisa löner och höj skadestånden.

  Förslaget läggs fram av centerpartiet i rapporten Lika villkor i lönesättningen.

  - Fortfarande år 2002 ökar löneskillnaderna mellan kvinnor och män och allra sämst är det inom landstingen, säger centerledaren Maud Olofsson, som nu kräver hårdare tag mot den som diskriminerar.

I landstingen hade kvinnorna 1973 drygt 80 procent av männens genomsnittslön. I dag har den siffran sjunkit till 71 procent.

  En kvinnlig läkare tjänar i genomsnitt 40 500 kronor i månaden mot 46 500 för en manlig. En kvinnlig barnmorska tjänar 2 000 kronor mindre än en manlig och så vidare. Mönstret går igen för andra yrkesgrupper.

Arbetsdomstolen

  Centerpartiet anser att de rättsliga instrumenten måste stärkas för att komma åt lönediskrimineringen.

  I dag prövas sådana fall i Arbetsdomstolen.

  - Det fungerar inte. Där sitter parterna och försvarar ingångna kollektivavtal, säger Maud Olofsson.

  Centern vill i stället att fallen förs över till allmänna domstolar. Då prövas individens sak och parterna blir sakkunniga, inte domare.

  Andra krav är att grupptalan införs och att skadestånden höjs.

  Maud Olofsson drar paralleller till Kanada, där det finns möjlighet till grupptalan i lönediskrimineringsmål och arbetet för lika lön har nått stora framgångar. I kombination med högre skadestånd kan grupptalan utgöra ett verksamt hot mot arbetsgivaren, enligt centern.

Ökad mångfald

  En annan viktig uppgift för politikerna är att öka mångfalden inom den offentliga sektorn så att kvinnorna får fler arbetsgivare att välja mellan, framhåller Olofsson. Att byta arbetsgivare är ett bra sätt att få upp lönen.

  - Det är viktigt att se sambanden, säger Olofsson.

  - Ekonomiska bekymmer, maktlöshet och dubbelarbete sliter kvinnor och ger större ohälsa.

  Hon är mycket kritisk till att socialdemokraterna inte med ett ord nämner löneskillnaderna i sitt valmanifest trots att gapet ökar.

  - Tycker de inte att det är en viktig fråga eller har de inga förslag? undrar hon.

Lillemor Idling/TT

ARTIKELN HANDLAR OM