Pilot - rena drömjobbet

Tupplur i cockpit kan bli verklighet

NYHETER

Andrepiloten känner sig sömnig och tar en tupplur i cockpit - mitt under flygningen.

Det kan bli verklighet i Sverige om Luftfartsverket ger sitt godkännande.

Foto: JAN OVIND
TRÖTT? Sömnig kabinpersonal kommer att få ta sig en tupplur under flygningen - så även piloterna.

I dag är det inte tillåtet för piloter hos skandinaviska flygbolag att sova i cockpit under flygningen, ens under längre turer.

Minst två piloter måste alltid finnas i cockpit. Och de ska vara vakna. Ska piloterna tillåtas en tupplur måste flygbolagen kosta på sig en extra, tredje pilot.

Sover i cockpit

Snart kan det bli ändring på det.

Ett förslag som legat ute på remiss i Sverige under juli innebär ändrade regler som tillåter piloterna att sova i cockpit under korta stunder, så kallad catnapping eller cockpitnapping.

Det innebär att andrepiloten tillåts koppla av och sova i 15-30 minuter när planet flyger på marschhöjd. Kabinpersonalen ska vara informerad så att de kan titta in i cockpit då och då och se till så att förstepiloten fungerar och mår bra.

"Båda ska vara med"

Många europeiska flygbolag tillåter redan att piloterna tar sig en tupplur under flygningar på hög höjd. Men Svensk pilotförenings flygsäkerhetskommitté är mycket kritisk till att samma regler skulle införas i Sverige.

- Om planet är bemannat av två piloter ska också båda vara med och samarbeta under loopen. Om den ena gör ett misstag eller om något händer med honom ska den andra vara med och fånga upp, säger vice ordförande Nils-Gösta Hamnström.

Luftfartsverket (LFV), som ansvarar för flygsäkerheten i Sverige, är däremot positivt inställt till förslaget.

- Det finns vetenskapliga belägg som visar att det är bättre om piloterna tar en tupplur på upp till 20 minuter under flygningen, säger Bo Eckerbert, chef för regelsektionen på LFV.

Pigg vid start viktigast

Eftersom de flesta missöden inträffar vid start och landning är det viktigast att piloterna är pigga och alerta då, enligt Eckerbert. Det är däremot mycket ovanligt att olyckor inträffar vid marschflygning.

Ett resonemang som får helhjärtat stöd av sömnforskaren och professorn Torbjörn Åkerstedt.

- Sömnforskarna har länge krävt att piloter ska få ta en tupplur om de är trötta, säger han.

Malin Eriksson