C-förslag: Fler ska få bo i strandvilla

Centern vill lätta på strandskyddet

NYHETER

Centerpartiets Maud Olofsson vill att strandskyddet luckras upp.

- Det ska bli lättare att få bygga och bo nära vatten på landsbygden och i mindre hårt exploaterade områden, säger hon.

Idag är det förbjudet att bygga närmare än 100 meter från stranden. Dispens beviljas av länsstyrelserna.

Centerns förslag innebär att kommunerna tar över ansvaret att besluta om undantagen och att det ska bli lättare att få bygga på strandtomter – åtminstone i vissa delar av landet.

- Det handlar om att anpassa reglerna. Det ska vara lättare att bygga i de områden där det är glesbefolkat, och lite hårdare tillämpning där trycket är stort, säger Maud Olofsson.

Som exempel nämner hon Arjeplog i Norrbotten och Vaxholm utanför Stockholm.

- Arjeplog har tre sjöar per person men har idag samma strandskydd som Vaxholm. Arjeplog skulle ju kunna locka med sina strandnära tomter så att människor fick bo nära vattnet.

Fler får dispens

Tanken med strandskyddet är att förhindra överdriven exploatering av stränderna och säkerställa att allmänheten har tillgång till stränder även i tättbebyggda områden.

De senaste åren har emellertid antalet dispenser ökat kraftigt i tättbebyggda områden. Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet vill därför skärpa strandskyddet.

Men det vill alltså inte centern.

- Vi tror att det blir bättre beslut om besluten tas lokalt och att reglerna är generösare i de områden där det är glesbefolkat, där är det till och med nödvändigt med ett byggande nära vattnet – annars kommer Sverige att växa igen.

Fredrik Rundkvist