Drygt sju miljoner röstkort på väg

NYHETER

STOCKHOLM.Under torsdagen dimper de första röstkorten ned i brevlådor och brevinkast.

  Valmyndigheten sänder ut totalt 7 034 097 röstkort till dem som har rätt att rösta den 15 september.

 Väljare i Norrlandslänen får sina röstkort först. På tisdag i nästa vecka ska alla vara utdelade i hela landet.

  På röstkorten står att läsa vilka val man har rätt att delta i. För svenska medborgare handlar det om val till såväl riksdag som kommuner och landsting. För att få rösta måste man ha fyllt 18 år senast på valdagen.

  EU-medborgare och norska och isländska medborgare får rösta i kommunal- och landstingsvalen om de blivit folkbokförda i Sverige senast den 16 augusti i år. Andra utländska medborgare får delta i samma val om de varit folkbokförda i Sverige i tre år.

  Röstkortet informerar också om vilken vallokal som ska uppsökas på valdagen, söndagen den 15 september.

  De som finner felaktigheter på sitt röstkort kan skriftligt begära rättelse hos sin länsstyrelse senast den 3 september.

  Den som vill rösta tidigare kan göra det på postkontor från den 28 augusti. Man måste dock uppsöka något av postens serviceställen - poströstning ordnas som regel inte i samband med den postservice som numera finns i exempelvis livsmedelsaffärer.

  Uppgifter om valet finns på Valmyndighetens hemsida www.val.se.

TT