"Socialbidrag ska vara lån"

Moderaterna föreslår att socialbidragen betalas tillbaka

NYHETER

Socialbidragen ska vara lån i betydligt större omfattning än idag.

Det föreslår moderaterna i sitt integrationspolitiska program som presenteras idag.

Redan idag är det möjligt att bevilja socialbidrag i form av lån. Det gäller så kallade förskott på förmåner; helt enkelt lån i väntan på lön, bidrag eller annan kommande utbetalning.

Socialnämnderna har även möjlighet att bevilja lån till personer som egentligen inte är berättigade till socialbidrag, men som behöver tillfällig hjälp för att klara av exempelvis en hyresskuld.

Moderaterna föreslår nu att reglerna skärps så att återbetalning av socialbidragen tillämpas i betydligt större omfattning än i dag. På så sätt motverkas att folk hamnar i bidragsberoende, skriver moderatledaren Bo Lundgren i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Ska kunna förlora medborgarskapet

I programmet finns en rad andra förslag:

Språkkrav för medborgarskap.

Återkallande av medborgarskap för personer med dubbla medborgarskap som begår brott eller "är knuten till en terroristorganisation".

Tillfälligt arbetstillstånd ska automatiskt ges till de som söker asyl.

Arbetskraftsinvandring ska underlättas för personer med seriösa jobberbjudanden i Sverige.

"Mer stöd till flickor"

Även socialdemokraterna presenterade sitt integrationspolitiska program i sin helhet på torsdagsförmiddagen.

Bättre språkutbildning för invandrare.

Mer arbetspraktik i introduktionen för nyanlända invandrare.

Snabbare och bättre validering av utländska utbildningar för att bättre ta tillvara invandrares utbildning.

20-100 miljoner kronor ska avsättas till mer stöd för invandrarkvinnor som lever under hot.

Individuella åtgärder

Tonvikten i socialdemokraternas program ligger på bättre språkutbildning och mer individuella åtgärder, säger integrationsminister Mona Sahlin.

- Exempelvis ska en elektriker från Irak snabbt få sin utbildning validerad och en praktikplats på en elektrikerfirma och yrkesanpassad språkutbildning, säger hon.

- Det är det som fungerat sämst, tonvikten i utbildningen har legat vid etnicitet, inte kunskapsnivå. Det går inte att sätta en professor och en analfabet i samma klass, då kommer ingen att lära sig tillräckligt.

Mona Sahlin kommenterar moderaternas förslag på återkallningsbara medborgarskap och socialbidraget som lån så här:

- Moderaterna gör rättigheter till något man får till låns. Det säger vi nej till. Det ska vara lika för alla. Alla medborgare ska behandlas på samma sätt, säger hon.

Moderaternas gruppledare Per Unckel, anser att Mona Sahlins uttalande är trams.

- Vi vill ge socialtjänsten ytterligare en möjlighet som de kan ta till när det passar. Om en person har ett kortare bortfall av inkomst, men är på väg tillbaka till arbetslivet, kan ett lån passa. Det gäller både för svenskar och för invandrare, därför tycker jag att Mona Sahlins kommentar blir så egendomlig, säger Per Unckel.

Enligt moderaterna ska ett medborgarskap kunna återkallas när en person begår ett allvarligt brott. Exakt vad ett allvarligt brott kan Per Unckel inte definiera.

- Det handlar inte om småstölder i alla fall, utan mer om allvarliga brott som rån och misshandel. Om brottet är mycket allvarligt så kan återkallandet ske omedelbart, annars förverkas medborgarskapet om personen begår upprepade brott.

Fredrik Rundkvist, Frida Johansson