Campylobacter vanligt i färsk kyckling

NYHETER

UPPSALA

Var femte svenskproducerad färsk kyckling innehåller campylobacter under årets varma månader, visar en kartläggning från Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har genomfört en kartläggning av campylobacter i rått kött och vatten med hjälp av 167 kommuner runt om i landet. Totalt har 4 500 köttprover och 660 ytvattenprover gjorts, skriver Upsala Nya Tidning.

Analysresultaten visar att campylobacter är vanligast i svenskproducerad färsk kyckling mellan juni och oktober. Vart femte prov var under den tidsperioden positivt. Utslaget helårsvis fanns bakterien i 14 procent av den färska svenska kycklingen. I den frysta svenska kycklingen innehöll 5 procent bakterien.

Bakterien var vanligare i importerad fryst kyckling - 12 procent av de danska kycklingproverna innehöll campylobacter.

- Jag tror inte att folk är medvetna om att det finns campylobacter i så hög grad i färsk kyckling. Samtidigt finns det risker även med fryst kyckling, säger Anna Westöö, mikrobiolog vid Livsmedelsverket och projektledare för kartläggningen.

Enligt undersökningen är lever den kycklingdel som oftast innehåller mest bakterier - 42 procent av den färska levern och 16 procent av den frysta.

Andra köttslag som undersökts - gris, lamm och nöt - innehåller dock i ytterst få fall campylobacter.

I Livsmedelsverkets riksprojektet ingick också undersökning av ytvatten. Vid 38 procent av de ytvattenverk där fler än fem prover togs hittade man bakterien.

Förra året smittades drygt 8 000 svenskar av campylobacter. Bakterien kan orsaka magsjuka som ger diarréer, magsmärtor, illamående och kräkningar.

TT