Lågt förtroende för kycklingproducenterna

NYHETER

Omkring 60 procent av Aftonbladets läsare tror att kyckling innehåller mest bakterier och gifter bland olika köttsorter och fisk. Camilla Littorin, VD för Svensk Fågel, anser att oron är obefogad.

- Kycklinguppfödning i sig är den mest kontrollerade animaliegrenen i Sverige.

- Det är inget nytt att det finns campylobacter i kyckling, det är något vi arbetat med sedan mitten av 80-talet, säger Camilla Littorin.

- Vi har sänkt frekvensen från 60-70 procent utav flockarna ner till 0-20 procent. Men vi vet inte alla smittvägar än. Vi har lyckats bli salmonellafria, vår ambition är att också bli campylobacterfria.

Anledningen till att man inte kommit åt de sista procenten är enligt Camilla Littorin att forskarna inte vet hur epidemiologin ser ut, hur bakterierna kommer in.

Hittills har branschen genomfört hygienåtgärder och gått ut med hanteringsanvisningar till konsumenterna.

- Konsumenterna måste hantera rått kött på ett hygieniskt sätt, och det vet konsumenterna i allmänhet, säger Camilla Littorin.

- Nu har vi gått in i ett femårigt EU-projekt för att få ännu mer kunskap och se hur vi ska få ner frekvensen ytterligare.

Larmen om den snuskiga maten

Frida Johansson