Återbetalningsbart bidrag delar läsarna

NYHETER

Tycker du att socialbidragen ska vara lån? Frågan delar folket.

Hälften av Aftonbladets läsare tror på återbetalningsbara socialbidrag, andra hälften anser att de ska vara just bidrag.

På torsdagskvällen hade över 25000 läsare lämnat sin röst i frågan som väcktes i och med att moderaternas integrationspolitiska program presenteras idag.

5o procent av läsarna tycker att socialbidrag ska ges som lån, 50 procent röstar mot.

Redan idag är det möjligt att bevilja socialbidrag i form av lån. Det gäller så kallade förskott på förmåner; helt enkelt lån i väntan på lön, bidrag eller annan kommande utbetalning.

Moderaterna föreslår nu att reglerna skärps så att återbetaning av socialbidragen tillämpas i betydligt större omfattning än i dag.

Per Unckel utvecklar moderaternas förslag:

- Vi vill ge socialtjänsten ytterligare en möjlighet som de kan ta till när det passar. Om en person har ett kortare bortfall av inkomst, men är på väg tillbaka till arbetslivet, kan ett lån passa, säger Per Unckel.

Mona Sahlin (s) har inget till övers för moderaternas förslag:

- Moderaterna gör rättigheter till något man får till låns. Det säger vi nej till. Det ska vara lika för alla. Alla medborgare ska behandlas på samma sätt, säger hon.

Frida Johansson