Kniv blev kvar inuti opererad kvinna

NYHETER

Den 46-åriga kvinnan skulle opereras för inkontinensbesvär. Operationen gick som den skulle.

Men sju dagar senare föll ett knivblad ur henne vid ett toalettbesök.

Under operationen vid ett sjukhus i Stockholm var det ingen som märkte att något gick snett. Men två dagar senare kände kvinnan en ömhet i operationsområdet.

Efter sju dagar kände hon att något höll på att komma ut ur underlivet. När hon gick på toaletten ramlade ett knivblad ut.

Hon uppsökte då en gynekologisk akutmottagning och där kunde man konstatera att knivbladet var det som använts vid operationen.

Händelsen har lett till en Lex Maria-anmälan mot sjuksköterskan som var ansvarig för operationsinstrumenten.

Lex Maria är den lag som innebär att personal är skyldig att anmäla när en patient utsatts för allvarlig risk att skadas. Socialstyrelsens tillsynsenhet har lämnat över ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med en rekommendation att sjuksköterskan bör prickas.

Beslut har ännu inte fattats.

Den 46-åriga kvinnan har inte fått några vävnadsskador i underlivet av det kvarglömda knivbladet.

Det har också glömts

Sofia Larsson