Var tredje svensk kommun konkursmässig

Skulderna så stora att pensionerna är i fara

NYHETER

Många kommuner har så många åtaganden och är så skuldsatta att de kommer att få svårt att betala lån och pensioner.

Experter bedömer situationen som riskfylld men kommunministern tonar ner oron.

Det är tidningen Kommunaktuellt som gått igenom de svenska kommunernas skulder.

En tredjedel av Sveriges kommuner har så stora skulder och åtaganden att de kan få problem med att klara av att betala lån och pensioner. Det är stor skillnad mellan de olika kommunerna, visar en granskning som tidningen Kommunaktuellt gjort.

Tidningen har studerat kommunernas skuldsättning, summerat skulder och framtida pensions- och borgensåtaganden.

104 kommuner har nått kritisk nivå

104 kommuner har skulder och åtaganden, som överstiger 60 000 kronor per invånare. Det är något som flera kreditmarknadsbolag anser vara en kritisk nivå, där kommunerna börjar få problem att klara av att betala lån och pensioner.

- Det är illa ställt i en del kommuner. Det ser väldigt olika ut. För en del går det bra, andra hänger på konkursgärdesgårn'. I nittio procent av fallen beror det på att kommunledningen inte vet vad de håller på med, säger Hans Jensevik som är vd för Svensk Kommunrating.

Ungefär hälften av de 104 kommunerna har en negativ soliditet. Det betyder att skulderna, när alla pensionsskulder räknats in, överstiger det samlade värdet på tillgångarna.

Kommunministern inte oroad

Att kommunernas ekonomi skulle vara i fara är dock något som bostads och kommun-ministern Lars-Erik Lövdén tonar ner.

- Vi har ju balans i kommunerna som helhet. Det finns kommuner som har bekymmer, det sticker jag inte under stol med. Det rör sig i regel om utflyttningskommuner. Många av dem har problem med sina kommunala bostadsföretag, säger han.

Lars-Erik Lövden pekar på att tillväxten i Stockholmsregionen har varit stor och att det där är enorm brist på lägenheter, samtidigt som det på andra håll står mänger av tomma bostäder.

Han tillbakavisar Hans Jenseviks åsikt om att det finns brister kommunernas ledning.

- Det betraktar jag som ren nonsens.

Här är det högst skuldsättning:

Kommunerna med högst skuldsättning och eget kapital per invånare:

Här är det lägst skuldsättning:

Kommunerna med lägst skuldsättning och eget kapital per invånare:

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM