Miljökatastrof hotar efter översvämningar

Kraftigt höjda värden av kvicksilver och andra tungmetaller i Elbe

1 av 3 | Foto: AP
Den lilla byn Scharpenlohe i östra Tyskland är helt omfluten av Elbe.
NYHETER

Mänskliga tragedier och stor materiell förstörelse har följt i de tyska översvämningarnas spår.

Nu hotar en miljökatastrof.

Prover från Elbe visar i dag kraftigt höjda värden av kvicksilver och andra tungmetaller.

Vattenkvalitén har drastiskt försämrats under katastrofen vid tyska floden Elbe. Provsvaren som presenterades på fredagen visar att värdena av kvicksilver, andra tungmetaller och avloppsrester ökar.

Farhågorna var att utsläpp från en översvämmad kemifabrik i Tjeckien skulle förstöra Elbes vatten. Enligt de första rapporterna från miljöministeriet i Berlin har det inte skett.

Gifter lagrade i bottenslammet

I stället är det gamla synder som bäddar för en miljökatastrof. Gifter som legat lagrade i bottenslammet har virvlat upp med de kraftiga strömmarna och enligt tyska Spiegel bedömer man i dag att Dresdens avloppsvatten kan fortsätta att rinna ut i Elbe under resten av året.

Provresultaten visar i dag att mellan 1.8 och 1.9 ton kvicksilver finns i Elbe – i fjol var siffran 1.2 ton. Och hälsoskyddsmyndigheterna rekommenderar alla att undvika att komma i kontakt med vattnet. Något som särskilt gäller alla de vattensamlingar som bildats vid sidan av floden när vattnet nu sakta sjunker tillbaka.

Provsvar om dioxin nästa vecka

Oron är dock ännu värre för att det extremt giftiga ämnet dioxin kan ha kommit in i Elbes vatten. Men de provsvaren kommer först i nästa vecka.

Samtidigt som oron för miljön växer återgår vissa av de drabbade delarna, framför allt i sydöstra Tyskland, att sakta återgå till det normala. Under det senaste dygnet har cirka 15 000 människor fått återvända hem och antalet evakuerade ligger nu kring 30 000.

Stora summor satsas för att få de drabbade städerna tillbaka på fötter. Enligt TT har regeringen och oppositionen tillsammans beslutat om ett paket på 91,5 miljarder kronor till företag och privatpersoner. EU kommer att ge ett bistånd på drygt 4,7 miljarder kronor till jordbruket och via nationella insamlingar har man fått in cirka 980 miljoner kronor.

Evakuering efter klorgasutsläpp

Mattias Lundell