Domstol stoppar jakten på terrorister

NYHETER

NEW YORK

USA:s regering får inte längre göra vad den vill i jakten på påstådda terrorister.

Därför har justitiedepartementet för första gången överklagat den hemliga "spiondomstolens" beslut.

Foreign Surveillance Court i Washington består av hemliga, federala domare som alltid brukar vara sympatiskt inställda till regeringens spionönskemål.

Beslutat överklagas

Men vid en handfull tillfällen har den avslagit olika ansökningar från säkerhetstjänsten. Bland annat gällande avlyssning och spioneri.

Det har fått justitiedepartment att för första gången överklaga spiondomstolens utslag. En del av överklagandet offentliggjordes i går. Bland annat saknades information om en hemlig, internationell terroristutredning.

Låg bevisbörda

Huvudfrågan är om vanlig civil polis har rätt att ta del av material som inhämtats i enlighet med antiterroristlagstiftning, till exempel "The Patriot Act" då bevisbördan är mycket, mycket låg, även vid civilpolisiära ingripanden som normalt behöver "rimliga skäl". Justitieminister John Ashcroft anser det.

Civilrättsgrupper hoppas att överklagandet avslås. De anser att Bush-administrationen använder de nya terroristlagarna för att invandera amerikanska medborgares privatliv på ett sätt som kränker deras konstitutionella rättigheter. Avslagen från Foreign Surveillance Court verkar stödja deras åsikt.

Fredrik Virtanen