Varannan buss underkänns i besiktningen

Branschen tycker tillverkarna brister i ansvar

NYHETER

Nästan hälften, 46 procent, av de bussar som besiktigades under första halvåret i år underkändes och fick komma tillbaka för en ny kontroll.

Mellan 25-30 procent av bussarna fick underkänt i den särskilda brandtest för bussar som Svensk bilprovning införde den 1 december förra året. Bland bristerna märktes oljeläckage i motorrummet, fel i elsystem, dåliga kablar och avsaknad av brandsläckare.

För dåliga bromsar gjorde att 26 procent av de besiktigade bussarna underkändes.

Nästan hälften ombesiktigades

Under årets första halvår besiktigades 6 912 bussar där 3 195 underkändes med krav på efterkontroll.

Att så många underkänns är inte alls bra, säger Claes Olofson, ordförande i Bussbranschens riksförbund, till Sydsvenska Dagbladet. Han anser att det är bilprovningens högre krav som gjort att antalet underkända bussar ökat.

Tillverkarnas ointresse ifrågasätts

- Jag tycker att busstillverkarna borde fråga sig varför så många bussar inte klarar bromskraven, säger Olofson.

I bilprovningens statistik är en buss ett fordon med plats för minst nio passagerare förutom föraren.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM