18-åring dog av överdos – föräldrarna åtalas för dråp

NYHETER

NEW YORK

Deras 18-årige son dog av en hero-inöverdos.

Nu åtalas Mary och Lewis Hockenbury för dråp.

Åklagare Katharine Errickson i Lebanon, New Jersey, hade inte anklagat föräldrarna för dråp eftersom de inte hade sålt eller tillhandagett drogerna till sin son Leonardo. Åtalet gällde endast tre vänner som misstänks ha sålt drogerna.

Experter frågande

– Men efter att de hört all bevisning bestämde juryn på egen hand att för-äldrarna borde prövas för dråp, säger åklagaren till AP.

Anledningen är att Leonardo tidigare tagit överdoser och dessutom var åtalad för att ha sålt droger till en 17-åring, som också dog av en heroinöverdos. Juryn menar att föräldrarna kan ha varit ”medvetet oaktsamma”, vilket ställer juridiska experter frågande.

– Lagar gäller inte om man misslyckats med att agera. Den gäller bara om man agerar, anser George Thomas, juridisk professor i Newark, New Jersey.

– Anhöriga som lever under samma tak må ha en laglig plikt att rädda varandra om de är i fara, om de kvävs av mat till exempel. Men folk som tar heroin dör normalt sett inte, anser Sandra Guerra Thompson, juridisk professor i Houston, Texas.

Riskerar tio år

Vissa stater i USA har de senaste åren godkänt lagar som gör föräldrar skyldiga till barns brott, men domstolar brukar anse att de strider mot konstitutionen.

Om Hockenburys döms för dråp riskerar de vardera tio års fängelse.

Fredrik Virtanen