Mc-skadade fyller operationssalar

”Drastiska nerdragningar av planerade operationer”

NYHETER

Operationsköerna växer i takt med att allt fler sönderslagna mc-åkare fyller operationssalarna.

- Vi har tvingats till drastiska nerdragningar av planerade operationer, säger Richard Wallensten på Karolinska sjukhuset till TT.

De första sju månaderna i år skadades 220 personer allvarligt i mc-olyckor, enligt polisens inrapportering till Vägverket. Troligen stiger siffran när statistiken kommit i fatt om några månader.

Det är en förhållandevis hög siffra. Genomsnittet det senaste fem åren är 176 skadade under samma period. Förra året skadades 190 under den perioden vilket redan det var en högre siffra än tidigare år.

- Det är en oroväckande ökning men svår att ge en enkel förklaring till, säger Vägverkets trafiksäkerhetsanalytiker Thomas Lekander.

Resurskrävande

Olyckorna, som många gånger leder till livslång invaliditet, är inte bara en tragedi för anhöriga och den skadade själv. De innebär också ett ökat tryck på en redan hårt pressad sjukvård och i förlängningen drabbas de som länge väntat i operationsköerna.

Karolinska sjukhuset i Solna larmade redan i början av sommaren att både personal och patienter blev lidande på grund av att mc-skadade tog allt mer av resurserna. Under sensommaren har problemen fortsatt.

- Det har varit ovanligt många den här sommaren, och flera av olyckorna har varit våldsamma med svårt skadade olycksoffer som följd. Multiskadorna kräver snabba och flera operationsinsatser av både kirurger och övrig personal, säger Richard Wallensten, tillförordnad verksamhetschef på ortopediska kliniken.

Operationer ställs in

Redan planerade operationer av mindre akut karaktär har fått ställas in och skjutas fram flera månader, trots att personalen offrat ledigheter för att hinna med. Speciellt svårt har det varit under semestermånaderna som även tidigare inneburit personalbrist och stängda avdelningar.

Någon enkel förklaring till att antalet olyckor med svårt skadade ökar finns inte, men Richard Wallensten påpekar att många av de skadade är män i 20-25 års-åldern och att skadorna i flera fall hade kunnat undvikas eller minskas om förarna burit skyddande skinnkläder och boots.

En annan förklaring till olycksökningen kan vara att antalet inregistrerade motorcyklar stiger. Årets 200 000 motorcyklar innebär ungefär en fördubbling på sju år. Ökningen återspeglas dock inte i antalet dödsfall. Under årets första sju månader omkom 21 motorcyklister, vilket är ungefär lika många som de senaste åren under samma period.

fakta/mc-olyckor

Varg Gyllander/TT