Allt fler vill ha ringled

– men motståndet mot biltullar består

NYHETER

Fyra av fem stockholmare vill ha en ringled för bilar runt Stockholm.

Och stödet för Västerleden ökar. Mer än varannan tycker att det vore bra om den nya motorvägen från Skärholmen via Mälaröarna till Häggvik byggs.

Motståndet mot biltullar är lika stort som tidigare.

Foto: STEFAN JERREVÅNG
VILL HA MER Det jobbas för fullt för att färdigställa Södra länken, här vid Nynäsvägen vid Globen. Men stockholmarna vill ha mer, 80 procent är för en utbyggd ringled, inklusive Österleden. Något fler än tidigare är också för Västerleden, motorvägen från Skärholmen till Häggvik.

Det framgår av en Skop-undersökning som genomförts på uppdrag av Stockholms Handelskammare, och som presenteras på måndag. Drygt 1 100 personer i åldern 18 till 84 har fått svara på trafikfrågor, samma frågor som ställts i tidigare undersökningar i oktober 1999 och mars 2001.

Även Österleden

Årets utfrågning visar att fler stockholmare är för en utbyggt ringled, inklusive Österleden (tunnel från Nacka via Djurgården till Frihamnen).

60 procent svarar "ja absolut" och 20 procent "ja, kanske". Det innebär att 80 procent av dem som bor i Stockholms län är för en ringled, och endast sju procent är emot. 1999 var 68 procent för och 10 procent emot.

Stödet har ökat även för Västerleden.

Nu stöder 61 procent Västerleden mot 58 procent 2001.

Nej till bilavgifter

Motståndet mot bilavgifter är i stort sett oförändrat, 61 procent mot 62 procent 2001 vill inte ha bilavgifter.

Allt färre anser att man ska bygga cykelbanor på huvudgatorna, 16 procent mot 18 procent 2001. En stor majoritet av sympatisörerna till alla partier tycker att cykelbanorna ska ligga på mindre trafikerade sidogator.

Starkast stöd för cykelbanor finns bland miljöpartiets (28 procent) och vänsterpartiets (27 procent) väljare.

Sven-Anders Eriksson