Asfalten byts mot träd och buskar

Sven-Anders Eriksson: Stockholms nya leder ska bli vackra

NYHETER

Det är inte bara Nynäsvägen som byggs om för att knytas ihop med Södra länken.

Även Huddingevägen och Hammarby fabriksväg får ny utformning.

Och det handlar inte bara om asfalt och betong. Vägverket satsar på både blommor och grönt för att göra de nya lederna vackra.

Nya Huddingevägen förbi Årsta blir rakare och flyttar längre österut för att kunna anslutas till Södra länkens tunnlar. Nu har byggnadsstaketen rivits och plötsligt uppenbarar sig nåt helt nytt: en bred, fyrfilig motorväg som leder rakt in i bergstunnlarna under Arlabacken. Men det dröjer minst ett år innan bilisterna kan börja köra på den.

I och med att Södra länken öppnas för trafik försvinner Årstalänken. Hela Årstafältet görs om till ett stort grönområde med möjligheter till massor av fritidsaktiviteter. Träd och buskar planteras där asfalten en gång låg svart.

När bilarna hänvisas ner i tunnlarna tar cyklisterna och fotgängarna över marken. En mängd nya cykel- och gångvägar byggs. Det som är kvar av nuvarande Huddingevägen genom Johanneshov blir en lugn lokalgata med bussar.

Hammarby fabriksväg är den väg som tillsammans med Nynäsvägen hunnit längst i sin förnyelse. Och det är en imponerande ombyggnad.

Vägbanan har sänkts fyra meter och försetts med bullerskydd av röd kvartsit från Älvdalen. Två stora så kallade ekobroar (20 respektive 40 meter breda) byggs så att invånarna i Hammarby sjöstad lätt ska kunna ta sig till grönområdena runt Hammarbybacken och Nackareservatet.

Trevägskorsningen där Järlaleden ansluter till Hammarby fabriksväg har i många år varit en propp i rusningstid. Nu är en ny cirkulationsplats klar ovanför Södra länken.

I höst öppnas den östra tunneln genom Nobelberget för trafik ut på Värmdöleden. Den första tunneln som blir helt klar i Södra länken-projektet.

Sven-Anders Eriksson