Sluta snusa - med rökplåster

NYHETER

Nikotintuggummin och nikotinplåster kan ha fler användningsområden än rökavvänjning.

Nu ska läkarna testa om även snusare som vill sluta kan få hjälp.

Slutsnusat?

Centrum för tobaksprevention i Stockholm ska under ett år göra en första studie med 50 patienter mellan 25 och 50 år.

- Kunskapen om hur snusare mår när de slutar är liten. Över huvud taget är det väldigt lite forskat om snus, säger Inger Torpenberg, administrativ chef för undersökningen.

Cirka 20 procent av de vuxna i Sverige snusar, de flesta är män.

Katarina Sternudd