De största hoten mot mänskligheten

I dag samlas ledare för att lösa världsproblemen

1 av 5 | Foto: AP
Allt fler flyttar till storstäder. Detta orsakar stora problem med bland annat transporter och energiförbrukning.
NYHETER

I dag öppnar den stora Miljö- och utvecklingskonferensen i Johannesburg i Syd-afrika. Hela världen samlas för en bättre miljöpolitik - i sista stund.

Den förra miljökonferensen i Rio i Brasilien 1992 gick åt skogen.

Jordens resurser är orättvist fördelade. Vi i de rika i-länderna är likgiltiga och snåla, vi vill inte dela med oss av rikedomarna.

- Konferensen handlar inte bara om miljön, den handlar om alla människors rätt till välbefinnande, säger Göran Eklöf, chef för internationella avdelningen, Svenska Naturskyddsföreningen.

- Och fördelningen mellan fattiga och rika.

Vid tiden för Riokonferensen för tio år sedan var biståndet 60 miljarder dollar om året till de fattiga länderna.

På konferensen konstaterade man att det skulle behövas 125 miljarder dollar per år för att komma åt problemen - men sedan dess har biståndet sjunkit:

- Nu är biståndet 50 miljarder dollar, säger Göran Eklöf.

I dag, tio år senare i Johannesburg, när man lovar mer pengar kommer man inte ens upp i den bidragsnivå man hade 1992.

- Det finns ingen vilja, säger Göran Eklöf. Direktinvesteringar har inte heller hjälpt. Det mesta av investeringar från väst har gått till ett dussintal länder, som inte tillhör de fattigaste.

Måste ändra livsstil

Vi i väst måste ändra vårt sätt att leva, säger Göran Eklöf:

- Vi i den rika världen samt medelklassen i u-länderna, är 20 procent av världens befolkning som använder 80 procent av jordens resurser.

Hur ändrar vi på det?

- Det finns andra sätt att ändra på det än att bara avstå från konsumtion. Jag blir inte gladare om min bil drar två liter bensin per mil än om den drar 0,4 liter.

- Man kan också med annan samhällsplanering jobba hemma vissa dagar, många skulle säkert avstå från att sitta i bilköer varje dag.

Miljökonferensens omfattande handlingsprogram som ska antas, är svagt, säger Eklöf.

- Livsmedelsförsörjningen, som bara är ett exempel, får

väldigt liten plats.

Och planen kommer inte att räcka för att uppnå FN:s mål, att före 2015 halvera antalet fattiga, är gammalt. I dag lever 1,2 miljarder människor på en dollar - eller mindre - per dag.

En annan jättefråga är jordbruket:

- Ett stort problem är USA:s och EU:s jordbrukssubventioner som är sju gånger högre än allt bistånd till u-länderna. Tack vare dem kan vi sälja billigt kött och vete som slår ut jordbruket i u-länderna.

- 350 miljarder dollar i jordbrukssubventioner går till de fem procent av bönderna, som bor i industriländerna, medan 95 procent av jordens bönder inte får något alls,

säger Göran Eklöf.

Handeln viktigast

Bo Kjellén var 1992 chefsförhandlare på miljökonferensen i Rio, i dag är han rådgivare på miljödepartementet.

Han anser att finansierings- och handelsfrågorna är viktigast i Johannesburg. I slutomgången kommer det handla mycket om pengar:

- Det behövs extra insatser för att uppfylla löften till 2015 om halvera fattigdomen samt halvera antalet mäniskor som inte har rent vatten, säger Bo Kjellén.

USA vägrar samarbeta

Västvärldens länder ska ta 0,7 procent av sin BNP till bistånd, men det är bara fem länder som gör det. Sverige har uppfyllt sitt löfte sen länge.

- Amerika och EU vill inte acceptera långtgående krav. De har svårt plocka fram pengar ur statsbudgeten.

Det finns motgångar ?

- Ja, men också en aktionsplan, man räknar med en politisk deklaration av stats- och regeringscheferna. Göran Persson ska åka till Johannesburg, säger Bo Kjellén.

Men USA:s president George Bush kommer inte. Enligt uppgifter ska den amerikanska oljelobbyn tryckt på för att Bush inte ska åka till Johannesburg och skriva under Kyoto-protokollet.

ALLT TUNNARE OZONSKIKT

Första miljökonferensen för 30 år sedan

Fossila bränslen:

URBANISERING

FÖRBJUDET FISKE

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

BEFOLKNINGSEXPLOSION

Ulla-Lene Österholm