Persson deltar i mötet i Johannesburg

Uppföljning av diskussionerna i Rio

NYHETER

På måndagen inleds FN-konferensen om hållbar utveckling i Johannesburg i Sydafrika.

Världstoppsmötet ska följa upp Rio-konferensen då dokumentet Agenda 21 om miljö och utveckling antogs.

Omkring 10 000 delegater från regeringar och olika organisationer deltar i mötet som är en uppföljare till Rio-konferensen för tio år sedan. Mötet ska handla om allt från vatten och energi till att bekämpa fattigdomen och pågår mellan den 26 augusti och den fjärde september.

Rio-konferensen blev en milstolpe i arbetet med att skapa en hållbar utveckling, bland annat på grund av Agenda 21, där betydelsen av lokalt arbete för god miljö och hållbar utveckling betonades.

På det här mötet kommer deltagarna delvis att se på hur väl man uppnått de mål som man enades om i Rio 1992 - i Agenda 21 - men det viktigaste blir dock att utifrån dagens förutsättningar undersöka hur strategierna från 1992 kan förbättras och hur målen ska uppnås.

Konferensen har även en nära anknytning till sin andra föregångare: FN:s konferens om mänsklig miljö i Stockholm 1972.

Statsminister Göran Persson deltar på tisdagen den tredje september världstoppmötet i Johannesburg. Han kommer då att hålla ett anförande mellan klockan 10.00 och 11.00.

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM