”Nu måste vi gå från ord till handling”

NYHETER

– Våra mål måste vara konkreta om miljöproblemen och fattigdomen i världen ska minska, det måste finnas tidsplaner och vara tydligt vem som gör vad, säger Lena Somme-stad, t f miljöminister.

Hon är chef för den svenska delegationen som reser till världstoppmötet i Johannesburg.

– Så är det inte i dag, säger hon.

I Johannesburg följer man upp miljökonferensen i Rio 1992.

Måste hända något nu

– Då gjorde i-länderna åtaganden som de inte fullföljt. Nu måste vi gå från ord till handling, säger Lena Sommestad.

I går åkte en 50-mannadelegation från Sverige till Syd-afrika. Nu är de på plats i det stora Sandton konferenscenen norr om Johannesburg.

Lena Sommestad har en bakgrund som professor i ekonomisk historia. Hennes hjärtefrågor är hälsa- och demokrati:

– Det finns klara samband mellan människors hälsa och utvecklingen i ett land. Ett konkret exempel är Afrika där hälsoproblemen är stora och den ekonomiska utvecklingen svag.

– Demokratin är viktig för miljön. Människor måste vara med och bestämma och ta ansvar för våra gemensamma resurser som luften, haven och skogarna.

– Det är inte en sak som kan lämnas över till marknaden.

Satsar på miljöteknik

De viktigaste frågorna Sverige driver på världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg är:

4Ökad tillgång på rent vatten.

4Ökad tillgång på bättre sanitet.

4Ökad tillgång på förnybar energi.

– Sverige vill bland annat satsa på export av miljöteknik. De rika länderna måste också skjuta till mer pengar, säger Lena Somme-stad.

De 50 svenskar som ingår i delegationen på konferensen är ett brett gäng: LO, Kommunförbundet, Svensk Kvinnolobby, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Svenskt näringsliv, representanter från regeringskansliet samt från riksdagspartierna.

Ulla-Lene Österholm