Lättare för mobbad att få skadestånd

Utbildningsminister Thomas Östros vill skärpa skolornas ansvar

NYHETER

Nu vill regeringen ta i med hårdhandskarna mot mobbningen.

Nya riktlinjer om hur mobbning ska motarbetas ska göra det lättare för drabbade elever att få skadestånd.

- Med skolverkets nya riktlinjer så blir det tydligare hur man ska arbeta mot mobbningen, säger utbildningsminister Thomas Östros.

I ett uppmärksammat rättsfall för några år sedan stämde Johanna Rosenqvist Grums kommun för att hennes skola inte gjort tillräckligt för att stoppa mobbningen av henne under skolåren.

Hon vann i tingsrätten, men förlorade i hovrätten, och hovrättens dom fastställdes senare av högsta domstolen, HD.

HD konstaterade att Johanna Rosenqvist visserligen blivit mobbad – men att skolan gjort vad den kunnat för att förhindra mobbningen och alltså inte gjort något fel. Trots att åtgärderna alltså inte var tillräckliga.

Måste följa riktlinjer

Sedan dess har skollagen ändrats. 1998 skärptes kommunernas skadeståndsansvar i och med att skolornas ansvar för att ingripa mot mobbning ökade.

Men den skärpta lagstiftningen har ännu inte prövats i domstol.

Skolverket har dessutom fått i uppdrag av regeringen att ta fram riktlinjer för hur skolornas arbete mot mobbningen ska bedrivas. Och det är dessa riktlinjer som nu kan komma att göra det lättare för drabbade elever att få skadestånd:

- När skolverket presenterar riktlinjerna så skärps själva redskapen för att stoppa mobbningen ytterligare, för då får ju skolorna mycket tydligare riktlinjer om vilka åtgärdsprogram som visat sig fungera bra, säger Thomas Östros.

BO vill kriminalisera mobbning

Tidigare i år har barnombudsmannen, BO, föreslagit att mobbning av barn ska klassas som brott. I en skrivelse till regeringen föreslog hon tidigare i år att mobbning ska införas i brottsbalken och att ansvaret för att förhindra mobbning ska utvidgas till att gälla rektorer, lärare och övrig personal på skolorna.

- Jag har föreslagit att mobbning borde bli ett brott i brottsbalken. Jag tycker att vuxenvärlden har visat en ganska stor flathet när det gäller mobbning, säger BO Lena Nyberg

- Det handlar inte i första hand om straff utan om att ändra attityder på samma sätt som när det exempelvis gäller barnaga.

Läs mer om mobbning

Fredrik Rundkvist