”Vi måste göra upp med alla former av diskriminering”

Läs hela chattet med Gudrun Schyman

NYHETER

Gudrun Schyman säger: Hej! Nu är jag på plats. Välkommen att ställa intressanta frågor!

Lillan säger: Ge mig ett bra skäl att rösta på er

Gudrun Schyman säger: Om du har sådana värderingar som vi, d v s att vi ska ha ett samhälle som bygger på människans respekt för lika värde. Vi måste göra upp med alla former av diskriminering. Tycker du så ska du rösta på vänsterpartiet. Vill du dessutom vara med och arbeta för en miljöomställning så är det ytterligare ett skäl.Vill du att det ska vara en rättighet att få en bostad så har du flera skäl.

Jokez säger: Vad anser du vara det största problemet i samhället idag?

Gudrun Schyman säger: Likgiltigheten är det största hotet. Om allt fler människor bara ser till sin egen situation ökar klyftorna.

kooki säger: Det verkar som om ni inte vill kännas vid kapitalismfrågan, men borde inte det den huvudsakliga ideologiska frågan i ett vänsterparti?

Gudrun Schyman säger: Jo, att förändra det kapitalistiska systemet innebär att vi måste resa frågor och makt och ägande och ställa krav på att demokratin ökar överallt och det är just de frågorna vänsterpartiet tar upp och förslår förändringar inom.

Jokez säger: Bör skatten för höginkomstagare ökas?

Gudrun Schyman säger: Om man har högag inkomster kan man betala mer till det gemensamma än om man har låga inkomster. Vårt förslag är att vi ändrar "underifrån", vilket innebär att höga inkomster inte vår göra något grundavdrag vid inkomstdeklarationen medan låginkomsttagare får göra högre avdrag än vad som är möjligt i dag. På det viset "beskattas" högre inkomster mer än lägre.

wret säger: Vilken anser du vara den viktigaste valfrågan?

Gudrun Schyman säger: Jag kan inte se en fråga som den viktigaste utan vi måste diskutera värderingarna som ligger under de olika konkreta förslagen i olika sakfrågor. Den stora skillnaden mellan höger och vänster går mellan om vi vill ha ett samhälle som förutsätter konkurrens, vassa armbågar för att komma uppåt eller om vi ska stärka solidariteten människor emellan.

efva säger: Hej! Bra framträdande i TV igår! Hur tänker ni höja ingångslönerna för offentliganställda kvinnor? Öronmärka pengarna till kommun och landsting för detta, så att inte pengarna hamnar i "allmänna påsen"?

Gudrun Schyman säger: Just precis så! Du har uppfattat vårt förslag alldeles rätt.

Elin 18 säger: Borde det finnas någon privat verksamhet i samhället, eller vill V att allt ska va kommunalt?

Gudrun Schyman säger: Nej, vi vill verkligen inte att allt ska vara kommunalt. Det ska finnas en mängd av privata företag och andra gemeskapa ägandeformer såsom kooperativ. Dom områden som vi vill "freda" för vinstintressen är det som rör våra behov av bra barnomsorg, bra skola, sjukvård och liknande. Verksamheterna ska styras av behoven inte av vinstintressena.

Pontus säger: Vad tyckte du om Skytte som intervjuare?

Gudrun Schyman säger: Jag uppfattade aldrig att han intervjuade. Han ställde knappast några frågor och ville framför allt inte ha några svar.

Jenny säger: Ska Sverige gå med i EMU?

Gudrun Schyman säger: Nej. Vi kommer att arbeta för att Sverige i en folkomröstning säger nej till ett medlemsskap i EMU. Det är centralt för vår möjlighet att bygga välfärd och att bekämpa arbetslösheten, att vi har makten i den ekonomiska politiken i vår egen hand, d v s att vi kan befatta de politiska besluten i riksdagen och den svenska riksbanken och inte överlåta det till andra.

Jenny säger: Varför är ni emot kärnkraft, som trots allt är betydligt renare än kolkraften som vi importerar från Danmark idag?

Gudrun Schyman säger: Kärnkraften har olösta säkerhetsproblem. Alltifrån brytningen av uranet (bärnslet), säkerheten under driften och de olösta frågorna kring avfallshanteringen. Kärnkraften är dessutom en dyr energiform och vi räknar med alla kostnader för säkerhetsarrangemangen. Vi ska bygga vår energiförsörjningen på förnyelsebara och hållbara former.

Daniel säger: Hur kan du stå och propagera för "Död åt familjen"

Utan familjen rasar samhället samman.

Gudrun Schyman säger: Min utgångspunkt är att alla fritt ska få välja hur de ska leva sina liv. Det jag vänder mig emot är den ensidiga fixeringen vid en traditionell familjebild, av en könsuppdelning som det såg ut på 50-talet. När allt annat än den typiska kärnfamiljen framställs som ett misslyckande skuldbelägger man dem som väljer andra former eller uppbrott. Vi måste befria oss från dom traditionella könsrollerna för att ge kärleken en chans.

Maskulinisten säger: Hur ska ni kunna avskaffa kapitalismen och samtidigt ha kvar privata företag. Privat ägande innebär ju att man vill tjäna pengar, och det i sig är ju kapitalism.

Gudrun Schyman säger: Man kan ha olika definition av kapitalism, en är att det innebär ett system där människor inte tjänar pengar på eget arbete utan på andras arbete. Privat företagande är en viktig del i samhällsbyggandet, för många är det att förverkliga sina egna idéer, för många familjeföretag finns det andra drivkrafter än att bli rik. Det viktiga är att fler att fler måste få mer att säga till om, dåde på sina egna arbetsplatser och att fler måste få mer att säga till om när det gäller att placera pengar.

tino säger: hur ser du på att vi har höga skatter men skolan, vården, säkerheten m.m. bara blir sämre och sämre.

Gudrun Schyman säger: Jag tror inte att det är riktigt att sgäa att allt bara blir sämre och sämre, men visst finns det fortfarande brister. Motan för nedskärningarna för 90-talet har mnånga fått betala dyrt. Därför gäller det nu att använda de pengar som finns till att reparera revorna i välfärden, d v s reformer går före skattesänkningar, för vår del. Det som skiljer Sverige är att mycket av den välfärd vi får genom skatten får andra i andra länder, betala direkt ur egen portmonnä. Summan av vardagslivets kostnade

Simon Says...... säger: tröttnar du aldrig på politiken..och att vara en offentlig person..

Gudrun Schyman säger: Jag tycker att det är roligt att arbeta med politiken som verktyg för att skapa förändringar i verkligheten. Kärnan i det arbetet handlar för mig om folkbildning. För tillfället känner jag mig oförtröttelig, men självklart vill jag också hinna med fler saker i livet.

Gudrun Schyman säger: Hej då! Tack för mig! Tiden hinner inte med mer frågor. De som vill veta mer om Vänsterpartiets politik kan gå in på vår hemsida: www.vansterpartiet.se