EU-kommissionen hjälper 3G-operatörer

Tillåter dem samarbeta i nätutbyggnaden

NYHETER

Ett EU-beslut kan rädda 3G-utbyggnaden i Europa.

Inom dagar väntas teleoperatörer i Tyskland och Storbritannien få tillstånd att samarbeta.

Och plötsligt vädrar mobilmarknaden morgonluft efter krisåren.

EU har tidigare varit rädd att konkurrensen skulle hämmas om företagen fick bygga 3G-nät tillsammans. Nu är man på väg att svänga, inom dagar väntas EU-kommissionen säga ja till samarbetet mellan operatörer i Tyskland och Storbritannien.

Beslutet kan öka takten på utbyggningen – och branschen är nöjd.

- Det är ett bra beslut som borde kunna lätta på trycket för hela branschen, säger Telia Mobiles vd Kenneth Karlberg till TT.

Men även om takten på 3G-utbyggnaden i Sverige har hotats, så påverkar EU:s beslut inte den svenska marknaden. Kenneth Karlberg påpekar att det redan samarbetas i Sverige – de fyra licensinnehavarna och Telia bygger två nät tillsammans.

- Beslutet får inga konsekvenser för Telia. Här är samarbetet redan tillåtet och i gång, säger Kenneth Karlberg.

I de flesta EU-länderna – dock inte i Sverige – auktionerades 3G-tillstånden ut till stora summor. Sedan sprack bubblan – och stora delar av branschen kämpar fortfarande för att anpassa sig till en tuffare verklighet.

Det nya beskedet betyder mer för ett företag som Ericsson som plågats av en svag internationell marknad. Företaget har precis som många andra fruktat att det kommer vara svårt att skapa lönsamhet med tanke på antalet operatörer på EU-marknaden.

EU-kommissionens beslut kan därför bli avgörande. Det påverkar Europas två största marknader och för Ericsson – som vill sälja system till operatörerna – är det ett ljus i mörkret.

- Ny teknik måste delas av fler för att bli lönsam. Vi tror att ett samarbete ger oss en snabbare tillväxt, säger Torbjörn Possne, chef för Ericssons Wcdma, 3G-verksamhet, till TT.

Han tror inte att gemensamma nät utgör ett hot mot konkurrensen mellan operatörerna.

- Rent tekniskt är det inga problem att hålla isär dem eller att utveckla dem enligt de olika operatörernas enskilda önskemål, säger Possne.

EU-kommissionen har ännu inte fattat sitt beslut, men enligt Financial Times har man aviserat att man kommer gå Deutsche Telecoms brittiska dotterbolag T-mobile och den brittiska operatören MMO2 till mötes och tillåter ett gemensamt 3G-nät i Storbritannien.

EU-kommissionens talesman i konkurrensfrågor Amelia Torres säger i en kommentar att man, innan samarbetet kan godkännas, kommer att höra övriga aktörer och att konkurrensreglerna gäller.

- Avtalen ska granskas så att de inte innehåller några oönskade effekter på konkurrensen eller skadar konsumenternas intressen, säger Torres.

Beslutet kommer dock att fattas inom en månad, uppger Financial Times. Samtidigt kommer en liknande uppgörelse tillåtas i Tyskland.

Mattias Lundell, TT

ARTIKELN HANDLAR OM